Ett bolag som gör skillnad
Destination Östersund är ett aktiebolag med syfte att verka för innehåll och utveckling av det som ryms inom destinationen Östersund. Med det menar vi staden Östersund med närmaste omgivningar. Ägare av bolaget är, och ska i framtiden vara, företag verksamma inom Östersunds näringsliv. Målet är ett mycket brett ägande som gör att företaget definieras som näringslivets plattform för samverkan med Östersunds kommun. Det yttersta syftet med bolaget är att genom aktiva åtgärder skapa tillväxt.

Ett destinationsbolag kan inte göra ”allt för alla”. För att nå resultat i stenhård konkurrens måste det finnas ett solklart fokus på att utföra det viktigaste och att göra det på bästa tänkbara sätt. Östersund är redan idag ett mycket attraktivt besöksmål som dessutom har en stor utvecklingspotential. Men för att märkas i det nationella och internationella bruset behövs en skarp profil och attraktionskraft. För att nå det målet behövs mod att välja vad vi vill profilera, konsekvent och uthålligt arbete, samsyn om målen och ekonomiska resurser för professionellt agerande. Destinationsbolaget skall därför samla resurser och kunskap och omsätta detta i handlingskraft.

Destination Östersund sätter fokus på att utveckla besöksnäringen. Det är en näringsgren där alla indikatorer pekar rätt och som har möjlighet att växa sig allt starkare. Det betyder dock inte att övriga näringar inte påverkas. En utvecklad besöksnäring ger ringar på vattnet i form av tillväxt vilket gynnar även de företag som befinner sig på ett visst avstånd från affären i samband med besök och händelser i Östersund. För att lyckas är Destination Östersund beroende av både ekonomiska resurser och support genom bred förankring i form av ägande och partnerskap hos Östersunds företag.