Fritt WiFi i Östersund
Nu äntligen lanserar vi Fritt WiFi i Östersund. En satsning vi gör för att tillhandahålla information och stärka vårt värdskap. Rent praktiskt så kommer man åt WiFi-nätverket genom flera accesspunkter som är uppsatta runt om i staden. 

Hur loggar jag in på Östersunds fria WiFi?

  1. Välj nätverket Ostersund free WiFi
  2. Gå in i din webbläsare och klicka i rutan för att godkänna avtalet
  3. Du är redo att surfa!

Att surfa på WiFi-nätverket är helt gratis och kräver ingen inloggning. Tänk på att det är ett öppet nät. Det betyder att det du skickar och tar emot kan vara synligt för andra. Du bör därför inte göra bankärenden och liknande. Destination Östersund ansvarar inte för förlust eller stöld, utan du surfar på egen risk.

På vilka platser kommer jag kunna surfa gratis?
Du kommer ha fri tillgång till WiFi inom hela Östersunds stadskärna. Bland annat populära platser som badhusparken och stortorget kommer att ingå. Du kommer även kunna surfa gratis hela vägen till Surfbukten.

Vad betyder flödesmätning?
Flödesmätning betyder att vi genom WiFi-accesspunkterna får information och data om hur besök rör sig i stadskärnan. Den information ger oss, handlare, fastighetsägare och andra intressenter verktyg att utveckla stadskärnan.

Är jag anonym i flödesmätningen?
Ja, vi kan inte på något sätt se vem som äger enheterna som registreras i flödesmätningen. All informationsinsamling följer datainspektionens riktlinjer.

 

Är du väldigt intresserad och vill läsa mer? Klicka här