Visit Östersund
Visit Östersund är sedan 15 februari 2013 ett aktiebolag där 49% av aktierna ägs av Östersunds Kommun och 51% av Destination Östersund. Bolaget förväntas agera för att turismnäringen inom kommunen och i länet samverkar i lösningar som stärker kommunen som arrangemangs- och besöksort.

Bolaget medverkar till att generera fler nöjdare besökare till Östersund och Jämtland. Det gör vi genom gott värdskap, objektiv information samt målmedveten försäljning-och marknadsföring av Östersund. Vi bidrar aktivt till turismutvecklingen i regionen.

Styrelse
Ordförande: Stefan Karlsson, (Scandic Hotel City Östersund)
Ledamöter: Bengt Marsh, (Östersunds Kommun)
Susanne Pripp Andersson, (Best Western Hotell Ett)
Susanne Norman, (Swedavia)
Ann-Catrine Ångnell, (Östersunds Kommun)

VD för Visit Östersund:
Anna Wersén  Email: anna.wersen@destinationostersund.se