815 000 gästnätter till Östersund via boende hos släkt och vänner

Under 2022 hade Östersunds hotell, campingar och vandrarhem 447 900 övernattningar. Det representerar cirka en tredjedel av det totala antalet gästnätter på destinationen under ett år. Övriga två tredjedelar står släkt- och vänboendet för.

Det visar en färsk undersökning som Destination Östersund tillsammans med Jämtland Härjedalen Turisms står bakom.

– Tillsammans med statistiken för de kommersiella gästnätterna ger undersökningen oss ett unikt underlag för att på ett säkrare sätt beräkna besöksnäringens omsättning och sysselsättning samt de skatteintäkter som branschen står för, säger Elisabeth Richardsson, marknadsansvarig på Destination Östersund.

Undersökningen genomfördes av Nordanalys i form av telefonintervjuer under perioden september 2022 – maj 2023. Resultatet visar att släkt- och vänboendet i Östersund genererar drygt 815 000 gästnätter, vilket är en ökning med nio procent jämfört med den senaste mätningen från 2013/14.

– Ökningen känns rimlig, vi har ju också haft en befolkningstillväxt på sju procent under perioden. Det som förvånade oss i mätningen var att december stack ut med hela 161 413 gästnätter jämfört med juli månads 125 396 gästnätter*. I tidigare mätningar har juli varit den största besöksmånaden även hos släkt och vänner, kanske kan finnas en viss pandemi-effekt kring den första mätningen för sommaren 2022, att man valt kommersiellt boende istället för att bo hos släkt och vänner för förra sommaren gick väldigt bra avseende det kommersiella boendet, säger Elisabeth Richardsson.

För hela länet
För hela länet visar undersökningen att släkt och vänner tillbringar över 2,2 miljoner övernattningar i regionen på årsbasis.
December månad sticker ut som den enskilt mest populära månaden att besöka släkt och vänner även i Jämtland Härjedalen. Under 2023 genererade december ca 414 000 gästnätter. De fem vintermånaderna genererar nästan lika många övernattningar hos släkt och vänner som de sju barmarksmånaderna maj-november. Bland sommarmånaderna sticker juli ut med över 328 000 gästnätter och tillsammans med juni och augusti genererar sommarmånaderna tillsammans 668 585 gästnätter. De flesta utländska släkt och vänbesöken görs under sommarmånaderna, totalt över 90 000 övernattningar mellan juni och augusti. Den enskilt största gruppen utländska besök hos släkt och vänner består av norrmän.

Undersökningen har gjorts inom ramen för JHT:s projekt Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0 med stöd från Region Jämtland Härjedalen och EU:s regionala utvecklingsfond.

För mer information:
Elisabeth Richardsson, marknadsansvarig på Destination Östersund, 070-221 22 36
Anne Adsten, turismutvecklare Jämtland Härjedalen Turism, 070 – 327 39 09

*Undersökningen är gjord som en statistisk urvalsundersökning vilket innebär att enskilda månadsiffror inte ska tolkas som exakta värden.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!