Anpassade restriktioner från 1 juni

Igår under presskonferensen presenterade Regeringen tillsammans med Folkhälsomyndigheten en plan för öppnandet av samhället och lättnader i restriktionerna i fem olika steg. 

Spridningen av covid-19 beräknas enligt Folkhälsomyndighetens scenarier att klinga av i början av hösten 2021. Den successiva återgången till en mer normal situation i samhället inleds enligt regeringens plan och enligt Folkhälsomyndighetens scenarier den 1 juni med att era smittskyddsåtgärder anpassas. Bedömningen är att samhället just nu befinner sig inom nivå 3 på en tregradig skala vilket innebär hög smittspridning och en fortsatt hårt belastad sjukvård. Folkhälsomyndighetens råd kvarstår om att hålla avstånd och stanna hemma om man är sjuk samt att fortsätta arbeta hemifrån. 

Steg 1: 1 juni (Beslutat)

 • Serveringsställens öppettider förlängs till klockan 22.30.
 • Mindre läger och cuper för barn kommer inte längre att avrådas.
 • Matcher och tävlingar även för vuxna tillåts utomhus.
 • För arrangemang inomhus med anvisade platser: 50 personer.
 • För arrangemang utomhus med anvisade platser: 500 personer.
 • För arrangemang inomhus utan anvisade platser fortsatt 8 personer.
 • För arrangemang utomhus utan anvisade platser: 100 personer.
 • Motionslopp och andra idrottsevent utomhus: 150 personer.
 • Marknader och nöjesparker kan öppna, med smittskyddsåtgärder.
 • Maxantal på 500 personer för bland annat affärer, varuhus, och gym tas bort samt krav på att butiker ska försöka få folk att man handla ensamma.
 • Regeln om en person per sällskap på serveringsställen som är en del av en handelsplats eller galleria tas bort.
 • Rådet till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten och stämmor på distans, lättas upp. Föreningar bör från och med den 1 juni erbjuda digitala alternativ till fysiska möten eller genomföra fysiska möten i mindre omfattning.
 • Rekommendationen om att undervisning på högskolenivå bör ske på distans tas bort
 • Maxtaket på 500 personer i butiker, varuhus, museer, sportanläggningar med mera tas bort. Det ersätts med rådet att verksamheter med lokaler som är så stora att de kan släppa in 500 eller fler kunder eller besökare bör göra en särskild riskbedömning av om det finns risk för att trängsel uppstår i verksamhetens lokaler, delar av dem eller i anslutning till lokalerna. Verksamheten bör vidta särskilda smittskyddsåtgärder för att minska risken för trängsel på sådana platser.
 • Förordningen om tillfälliga besöksförbud på äldreboenden upphör.

Källa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Steg 2:
Beräknas att träda i kraft 1 juli – information kommer i mitten av juni.
OBS! Dessa är ej beslutade ännu utan beror på smittläget, vilket avgörs av Folkhälsomyndigheten. Steg två, som beräknas träda i kraft omkring 1 juli, innebär bland annat höjda deltagartak för allmänna sammankomster och ooffentliga tillställningar samt höjda deltagartak för privata sammankomster. När det gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer bland annat råd till enskilda avseende idrotts- och fritidsverksamhet att tas bort i sin helhet. Serveringsställenas öppettider förlängs ytterligare, och regleringen på serveringsställen utomhus rörande maxantal per sällskap samt avstånd mellan sällskap tas bort. Rådet om att endast umgås med den närmsta kretsen tas bort, men det är fortsatt bättre att ses utomhus. Råd till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten, stämmor med mera på distans lättas upp på så sätt att dessa kan ske. Dessa ska fortsättningsvis ske utan trängsel. 

Steg 3: 
Steg tre, som preliminärt beräknas inträda 15 juli, innebär bland annat att begränsningarna i långväga kollektivtrafik och regleringar som begränsar kvadratmeter per person i inom- och utomhusmiljöer tas bort. 

Steg 4: 
Steg fyra beräknas till september och innebär bland annat att deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster tas bort. Restriktionerna för restaurangnäringen lättas också, bland annat avseende storlek på sällskap. 

Steg 5 
Steg fem innebär att kvarvarande restriktioner lyfts. Detta handlar bland annat om trängselregler som gäller för handelsplatser samt kultur- och fritidsverksamhet. Uppdraget till vissa statliga myndigheter om att säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro arbetar på plats är nödvändig tas bort. Folkhälsomyndigheten häver allmänna råd kopplade till att undvika trängsel, arbeta hemma och särskilt god handhygien. Det är ännu inte fastställt när steg fem kan inträda. 

Källa:https://regeringen.se/

Så påverkar stängningstiden alkoholförbud och servering 

Regeringen har meddelat att alla serveringsställen ska stänga för servering på plats klockan 22:30 från den 1 juni 2021. Fram tills den 1 juni gäller reglerna om stängning klockan 20:30 fortsatt. De begränsade öppettiderna för servering gäller alla verksamheter som serverar mat och dryck. Det är fortsatt möjligt att sälja mat för avhämtning eller hemleverans efter att serveringen stängt. Bakgrunden till beslutet är att smittspridningen är fortsatt hög och att hälso- och sjukvården är hårt belastad. 

Beslutet innebär att inga besökare får äta och/eller dricka på stället mellan klockan 22:30 och 05:00. 

Det är däremot fortsatt möjligt för serveringsställen att sälja mat för avhämtning eller hemleverans efter klockan 22:30. När mat och dryck säljs för avhämtning ska besökarna kunna hålla minst en meters avstånd till varandra. 

Har du frågor om trängselregler på serveringsställen, te x restauranger eller caféer ska du kontakta Miljö- & Hälsa på Östersunds kommun miljoochhalsa@ostersund.se eller via kommunens kontaktcenter på tel 063-14 30 00. 

Har du frågor som rör ditt serveringstillstånd ska du kontakta Tillståndsenheten på tillstandsenheten@ostersund.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!