Bättre Besöksnäring

Nu i september drar vi igång vårt nya projekt Bättre Besöksnäring – datadriven och hållbar utveckling som ska stärka hållbar tillväxt och konkurrenskraft hos besöksnäringsföretagen i och runt Östersund genom att utveckla och effektivisera deras tjänster och produkter.

Projektet innehåller följande tre delprojekt:

1: Data som strategisk resurs

2. Internationellt ramverk för hållbar destinationsutveckling

3. Stärka upplevelser och evenemang genom affärs- och pro

 

Läs mer ingående om projektet här:

https://destinationostersund.se/projekt-battre-besoksnaring-datadriven-och-hallbar-utveckling/

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Våra åtgärder