Partner up!

Ett destinationsbolags styrka är att kunna agera med bred förankring i näringslivet – ja, för att använda en klyscha – Tillsammans är vi starka! Ju fler vi blir, desto mer kan vi göra.

Vi har redan många stolta och aktiva partnerföretag som är med och bidrar till utveckling och marknadsföring av Östersund, till glädje för boende, besökare och konferensdeltagare. Att vi är många gör oss också till en bättre samarbetspartner till kommunen.