Branschdag om hållbarhet – stärker konkurrenskraften för besöksnäringen

Två personer som går längs stranden på Andersön

Hållbarhet är idag en hygienfaktor inom besöksnäringen och för dem som lyckas sticka ut spås det också bli en allt större konkurrensfördel. För att ge företagare inom besöksnäringen i Östersunds, Bergs och Krokoms kommuner inspiration och kunskap bjuder Destination Östersund in till en branschdag på temat hållbarhet.

– När vi stärker vår kunskap inom hållbarhet är det till nytta både för enskilda företag och för destinationen som helhet. Företagen får inspiration och kunskap för att utveckla sina produkter och som destination blir vi mer konkurrenskraftiga till exempel när det gäller att locka nya stora evenemang, säger Joanna Gustafsson, Destination Östersund.

Branschdagen genomförs den 30 maj på Jamtli och programmet är ambitiöst. Förmiddagen fokuserar på inspiration i form av trendspaning och goda exempel från andra destinationer. Under eftermiddagen kan deltagarna välja ett av två spår – ett spår med tips och verktyg till företag för att kunna använda hållbarhetsperspektiv för sin företagsutveckling och ett spår för strategiska hållbarhetsfrågor på destinationsnivå.

Branschdagen vänder sig både till företagare inom besöksnäringen och till politiker och tjänstemän i de tre kommunerna. Joanna Gustafsson hoppas att branschdagen kan blir ett återkommande arrangemang.

– Vi ser att det finns ett behov av att träffas. Om branschdagen faller väl ut hoppas vi att detta kan bli en gemensam arena där vi kan träffas och diskutera viktiga utvecklingsfrågor för företagen, branschen och regionen, säger Joanna Gustafsson.

Branschdagen genomförs med stöd av projektet Omställning för besöksnäringen OSD med finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Jämtland Härjedalen.

Ta del av hela programmet: destinationostersund.se/branschdag-for-hallbar-besoksnaring-30-maj/

För ytterligare frågor: Joanna Gustafsson, 079-585 19 62

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!