Vi flyttar till nya lokaler

Nu är det klart att Destination Östersund och vårt Turistcenter flyttar till Synsams tidigare lokaler på Storgatan.

Vi hälsar Lina Lif välkommen

Lina Lif blir projektkoordinator för våra nya projekt i syfte att skapa nya produkter, nå nya målgrupper och stärka kompetensen hos företagen.