Cityindex 2022 – Så har Östersunds stadskärna återhämtat sig efter coronapandemin

I dagarna presenterades Cityityindex för pandemiåren 2020 och 2021 för Östersund. Cityindex är en nationell rapport som beskriver omsättningsutvecklingen för detaljhandeln, restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiell service i Sveriges 107 stadskärnor det senaste året. I rapporten kan man också ta del av trender och framtidsspaningar. Rapporten är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research.

Rapporten, som redovisades för besöksnäringen på Destination Östersunds morgonmingel, redovisar i vilken utsträckning arbetsplatser, bostäder och nöjen skapar besöksflöden till stadskärnan samt hur genomsnittsköpen utvecklats de senaste tre åren. Rapporten innehåller även utveckling och trender för detaljhandeln i hela landet. Sammantaget ger Cityindex ett brett kunskapsunderlag och är ett centralt verktyg för ett framgångsrikt arbete med stadskärnans utveckling.

Trender visar att ett mixat utbud av verksamheter i stadskärnan driver på både omsättning och besöksflöden. Allt fler rationella inköp flyttar till nätet vilket gör att det blir extra viktigt att stadskärnor kan erbjuda en lustfylld shopping i kombination med ett stort restaurang & caféutbud. Nischade, unika koncept i kombination med gott värdskap som gör köpupplevelsen personlig kommer bli allt viktigare. Trender och forskning visar också att det blir allt viktigare med kultur- och fritidsaktiviteter i stadskärnan. Analysen visar att satsningar på kultur- och fritidsupplevelser kan ge en omsättningsökning för hela stadskärnan på upp emot 4%. Och det behöver inte handla om gigantiska satsningar som ett museum eller kulturhus utan även nya musikscener, utställningar, lekplatser och liknande blir viktiga besöksanledningar

– Få städer har hämtat igen hela tappet från 2020, men att omsättningen nu vänder uppåt visar att stadskärnan lockar oss tillbaka. Stadens centrum är och behöver vara en plats där vi gärna umgås, handlar och tar del av upplevelser. En levande attraktiv stadskärna behöver ha många besöksanledningar. Det är en viktig insikt att bära med sig nu när nya tider av osäkerhet stundar, säger Lisa Hjelm, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna MittNord. Hon berättar vidare: – Goda grannar som stärker varandra, samarbeten mellan till synes helt olika verksamheter kan skapa överraskande synergieffekter. Så platssamverkan är A och O för att skapa det diversifierade utbudet som den nutida besökaren i stadskärnan efterfrågar.

– Det är väldigt intressant att via Cityindex följa handelns utveckling i stadskärnan från år till år. Det finns väldigt mycket statistik att grotta ner sig i som ger oss fakta på hur vår stadskärna mår, om de satsningar vi gör ger rätt effekt och om det är nåt alarmerande som vi behöver fokusera extra på. Årets rapport blir såklart extra intressant för att den tydligt visar på hur hårt pandemin slog mot vår stadskärna. Ska jag lyfta ut en positiv sak ur rapporten så är det att 19% av kommunens totala handel sker i stadskärnan, det är betydligt högre än rikssnittet. Rapporten ger också möjlighet att jämföra Östersund med andra jämförbara städer och är ett viktigt beslutsunderlag för framtida satsningar, berättar Calle Hedman, centrumutvecklare på Destination Östersund.

Intressanta utdrag ur Cityindex för Östersund

• Östersund klassas i rapporten som en ”större stad”
• Ca 5% av Östersunds kommuns befolkning bor i stadskärnan. Snittet för ”större stad” är 4%.
• Totalt var omsättningsutvecklingen i stadskärnan 4,7% under åren 2020–2021 vilket är något sämre än snittet för ”större stad” som låg på 5,9%.
• Den historiska omsättningsutvecklingen i stadskärnan visar en ökning för Östersund 2018 med 2.3 % och 0.3% under 2019, för att sedan landa på -19,5% under pandemiåret 2020.
Bäst återhämning skedde inom hotellnäringen som ökade med 30,1% 2020-2021, följt av beklädnad 13,1%. Dagligvaror, Hem & Fritid, kommersiell service och restaurang var mer eller mindre oförändrad.
• Var handlar man i Östersund? 19% av all handel i Östersunds kommun sker i stadskärnan, 44% i externhandel och 36% är övrig fysisk handel (tex butiker i stadsdelscentran och liknande).
Här står sig Östersunds stadskärna väldigt bra jämfört med andra ”större städer” där snittet ligger på 15%.

Rapporten finns att ladda ner i sin helhet här

För mer information:
Lisa Hjelm, näringspolitisk chef Fastighetsägarna MittNord, 070- 164 44 33
lisa.hjelm@fastighetsagarna.se
Calle Hedman, centrumutvecklare Destination Östersund, 073-815 01 13
calle.hedman@destinationostersund.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!