Coronastöd – har de nått fram?

Som ni känner till är vi 31 stadskärnor som har en dialog med statssekreteraren vid  Näringsdepartementet. Vid första mötet var det tydligt att vår bild av hur väl stöden når fram ser olika ut. Inför nästa möte med departementet vill vi därför dela med oss av er upplevelse av de nationella stödpaketen.
Var vänlig svara på enkäten nedan senast tisdagen den 20 april.

Resultatet kommer att sammanställas och redovisas anonymt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!