Destination Östersund in i ny fas

Destinationsbolaget fortsätter att utveckla verksamheten och går in i en ny fas med nya ledamöter i styrelsen. Destinationschef Martin Sahlberg avslutar sitt konsultuppdrag efter sommaren.  

Under torsdagens årsstämma valdes en ny styrelse för Destination Östersund. Katarina Magnusson, Tages, fortsätter som ordförande och Johan Fryksborn, DIÖS, valdes till vice ordförande. Till ledamöter valdes Sandra Lundqvist, Taxi Östersund, Camilla Hassberg, Hotell Gamla Teatern och Magnus Trense, Swedavia. Till suppleanter valdes Björn Hemmingsson och Anna Nordell Rensbo, Östersund Handel.

I företagsledningen har Martin Sahlberg under det senaste året arbetat som destinationschef på konsultbasis för att föra samman Destinationsbolaget och Visit Östersund, samt skapa strukturer och förutsättningar för nya arbetsrutiner i samband med sammanslagningen. Martin tillträdde som destinationschef efter 2 år som styrelseordförande, och kunde med den erfarenheten göra ett gott arbete i sin nya roll. Nu är det arbete som Martin var satt att utföra klart. Styrelsen vill därför med stor värme tacka Martin för den här tiden och det arbete han har gjort.

– Martin har verkligen gått in i konsultrollen som destinationschef med liv och lust, och bolaget och vårt varumärke har tagit stora kliv framåt under hans tid, säger Katarina Magnusson, styrelseordförande.

– För mig har det varit en spännande utmaning att skifta perspektiv och det har varit roligt att tillsammans med medarbetarna staka ut en hållbar väg framåt när det t ex gäller samarbeten, finansiering och partnerdialog, fyller Martin i.

Martin Sahlberg kommer att göra klart sitt konsultkontrakt som avslutas den 31 augusti. Rekrytering för en mer permanent lösning för destinationschefstjänsten kommer att pågå löpande.

För mer information:
Styrelseordförande Katarina Magnusson, 070-349 49 93

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!