Destination Östersund mäter klimatavtryck i samarbete med Grant Thornton

Under våren har Destination Östersund börjat mäta sina koldioxidutsläpp. Genom en ny tjänst som revision- och konsultföretaget Grant Thornton introducerat går det att löpande mäta och följa vilket klimatavtryck Destination Östersund gör i inköpen i sin verksamhet.

-Vi startade dialogen med Grant Thornton i april och kom igång med mätningen i maj och det känns jättebra då detta blir en naturlig del i vårt befintliga system. Det här gör att vi får bättre koll på vårt klimatavtryck, vilket i sin tur gör att vi kan sätta tydligare mål. Om man inte mäter något är det svårt att veta hur mycket man släpper ut eller bidrar till. Det här ger ett bra underlag för att vi ska kunna driva olika förändringsprocesser, säger Joanna Gustafsson, processledare på Destination Östersund.

Metoden är en klimatberäkning enligt GHG-protokollet som baseras på kundens inköp. Systemet läser månadsvis av fakturor och kvitton digitalt och räknar om det till koldioxidekvivalenter, vilket ger ett mått på klimatavtrycket. Därefter placeras inköpen i olika kategorier som exempelvis mat och dryck, lokaler och affärsresor.
Via siffror och diagram som levereras till kunden i en webbtjänst går det sedan att enkelt se vilket klimatavtryck verksamheten ger i te x kategorier eller i Scope 1,2 och 3. Utifrån nuläget kan man då som företag fundera över hur man kan jobba för att sänka sina koldioxidutsläpp.

-Genom den här tjänsten synliggör vi klimatavtrycket och ger företagen enkel tillgång till information som tidigare varit både svår och dyr att ta fram. Ta till exempel affärsresor som är en kategori, där kommer du att få olika avtryck beroende på om du tagit flyget eller åkt tåg. Genom den här tjänsten går det att se vilka kategorier som påverkar mest och var man kan börja för att göra mest skillnad, eller hitta lågt hängande frukter. Om man t ex byter till ett grönt elavtal så sänker man klimatavtrycket för lokaler på några minuter. Poängen är att företagen ska kunna se hur mycket ens verksamhet släpper ut och även visa var det går att sätta in åtgärder för att göra en förflyttning, säger Pär Dahlström, rådgivare på Grant Thornton.

Pär berättar vidare: – Det har varit stort intresse för hållbarhetsmätningen och på Grant Thornton märker vi att många vill jobba med de här frågorna även om man inte omfattas av formella krav på det. Det finns både affärsmässiga drivkrafter för företagen, där många ställer krav på att ens leverantörer ska jobba med hållbarhet, och ett kompetensförsörjningsperspektiv, där företagen behöver vara hållbara för att bli en attraktiv arbetsgivare. Genom den här metoden blir det enklare att hänga med i utvecklingen och även att inspirera andra till att jobba mer hållbart. Destination Östersund är en av de absolut första kunderna att aktivera tjänsten hos oss och det är extra roligt att de vill ta ledningen och inspirera andra att jobba med de här frågorna.

Destination Östersund har jobbat med hållbarhetsfrågor under en längre period men under hösten 2023 satte arbetet fart på allvar. Policys och strategier har gåtts igenom, vilket resulterat i olika aktiviteter och insatser för att stärka hållbarhetsarbetet och i början av året gick Destination Östersund med i den globala hållbarhetsrankingen GDSI. Det innebär att Östersund kommer att utvärderas som hållbar destination och jämföras internationellt med ett hundratal andra destinationer.

-Vi jobbar hela tiden för att människor ska tycka om Östersund och känna att det är en bra plats att bo på, verka i och besöka. Vi vill fortsätta att vara en attraktiv plats som värnar om människor och natur och då blir hållbarhetsarbetet en viktig del i vår egen organisation, men också för att skapa inspiration och driva förbättring tillsammans med destinationens intressenter, säger Joanna, som avslutar: – Det viktiga är inte att hitta den perfekta lösningen för sitt hållbarhetsarbete utan att köra igång med något och därigenom börja göra skillnad.

 

För mer information:
Joanna Gustafsson, Processledare Hållbar Platsutveckling, Destination Östersund, 079-585 19 62
Pär Dahlström, Business Development Specialist Grant Thornton, 063- 57 40 21

 

Länkar till mer läsning:

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!