Destination Östersunds VD Mikael Jonsson tar plats i nationell styrelse

Styrelse SNDMO

Mikael Jonsson, VD för Destination Östersund har blivit invald i styrelsen för den nationella föreningen Swedish Network of Destinatation Management Organizations (SNDMO).

Idag avslutades föreningens vårmöte i Falkenberg, där medlemmarna samlats för workshops, kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
Utöver föreningens medlemmar medverkade bl a Visit Sweden, Svensk Handel, det regionala nätverket, SKR med flera i programmet.

Mikael Jonsson säger:
– ”Jag är otroligt glad över möjligheten att få sitta i styrelsen för SNDMO. Att få bidra till utveckling av föreningen och svensk besöksnäring är både en ära och en utmaning.”

För mer information:
Mikael Jonsson, Destination Östersund, 076 115 10 70

Ledamöter i den nyvalda styrelsen är:
Sofie Lidholm, Utvecklingschef Visit Västerås – ny ordförande SNDMO
Maria Broman, VD Visit Skellefteå
Helena Wennerström, Försäljnings- och marknadschef Helsingborg Stad
Fredrik Jansson, VD Destination Falkenberg
Mikael Jonsson, Östersund VD Destination Östersund

Om SNDMO:
SNDMO utvecklar svensk besöksnäring genom att samla destinationsorganisationer och städer från Sveriges större kommuner och är en icke-vinstdrivande, opolitisk organisation. Föreningen ska fungera som ett påverkansorgan för nationella besöksnäringsfrågor mot relevanta intressenter och parter i svensk besöksnäring. Föreningen agerar även som ett gemensamt forum för kunskapsöverföring mellan organisationer för marknadsföring och destinationsutveckling.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!