Hur är läget på Storgatan?

Tiden går och nu är det dags att börja planera för vad vi ska hitta på med Destination Storgatan i sommar. Under två somrar har en stor del av gatan gjorts om till gåfartsgata mellan juni-september och fyllts med små parker, så kallade parklets med sittplatser och olika former av lättare aktiviteter. 

Tillsammans med aktörerna längs gatan utvärderar vi nu hur detta har varit för verksamheterna. Vad som varit positivt respektive negativt och vad de önskar se för aktiviteter längs gatan under sommaren 2021. 

Är du med din verksamhet belägen längs Storgatan?
Ta gärna en stund och svara på formuläret nedan. Där kan du även anmäla dig till det möte som vi kommer att hålla gällande Storgatan den 22 april kl 8.30-9.30 via Teams. 

Era åsikter är viktiga för oss!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!