InfoPoint

Våra InfoPoints är en del i satsningen på ett ökat värdskap och personligt bemötande.
Målsättningen är att öka antalet InfoPoints i vår region. Det krävs en stor insats vid etablering och därefter ett kontinuerligt arbete i form av utbildning och service.

Vad innebär det att vara InfoPoint?

Destination Östersund driver turistcenter auktoriserat av Visita. Auktoriserat Turistcenter har möjligheten att ha InfoPoints knutna till sig för att nå gäster på andra fysiska platser än turistcentrat.

”En InfoPoint är en enklare, bemannad turistserviceplats, knuten till en auktoriserad turistinformation eller turistcenter. En InfoPoint är den del av en befintlig verksamhet dit besökare naturligt söker sig, genom ett strategiskt geografiskt läge eller genom att man är en reseanledning som lockar många besökare. Ansvaret för att InfoPoint-märket används korrekt ligger hos en auktoriserad turistinformation eller ett auktoriserat turistcenter. Det utgår ingen ersättning till den verksamhet som väljer att vara InfoPoint.” 
Ur Visitas definition av InfoPoint

Vill du bli InfoPoint?

ANNA BORG
Turistcenter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Våra åtgärder