Information om coronaviruset för dig som företagare

Den pågående pandemin påverkar oss alla. Det kommer hela tiden ny information och det som var aktuellt igår, det kan vara gamla nyheter redan idag.

Östersunds kommun vill stötta och underlätta för er som är verksamma i kommunens näringsliv och därför har vi samlat information som riktar sig särskilt till dig som är företagare här.

Jag vill också berätta att Näringslivskontoret sedan med än 1 vecka tillbaka har tillskapat en arbetsgrupp som förser kommunledningen med information kring kommunens näringsliv för att rätt beslut ska kunna fattas. Vi står i tät kontakt med näringslivet och vi uppmanar alla att inkomma med kreativa tankar och idéer. Tillsammans är vi starka och kan ta oss ur rådande situation.

Jag vill också berätta att vi har inrättat en arbetsgrupp tillsammans med övriga näringslivskontor i vår region. Tillsammans med Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen Jämtlands län sammanträder vi 1 gång/vecka med syfte att stötta och underlätta för vårt gemensamma näringsliv.

Tillsammans är vi starka!

Fredric Kilander
Näringslivschef Östersunds kommun

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!