Informationsträff om nytt krav kring take away-förpackningar

Om mötet

Den 9e oktober genomfördes en informationsträff för nytt krav kring take away-förpackningar för restauranger, caféer och evenemang från 2024. Längre ner på sidan kan du ladda ner presentationerna och se en inspelning av webbinariet.

Bakgrund
Från och med 1 januari 2024 måste alla som säljer fler än 150 portioner mat eller dryck per dag i engångsförpackning kunna erbjuda sina kunder återanvändbara förpackningsalternativ som ingår i ett rotationssystem. Från och med 1 januari 2026 gäller kravet alla som säljer fler än 75 portioner per dag. Kravet finns i 17-23§§ i förordning (2021:996) om engångsprodukter och börjar gälla från och med 1 januari 2024 för den som på den svenska marknaden tillhandahåller dryck i en engångsmugg eller snabbmat i en engångsmatlåda till slutkonsument. Det innebär att dryck eller snabbmat som tillhandahålls på till exempel restauranger, festivaler, caféer, foodtrucks, kiosker och livsmedelsbutiker kan omfattas av kraven.  

Träffen riktade sig till alla aktörer i Östersundsregionen som berörs av de nya kraven eller är intresserade av att få mer information. På träffen presenterade Naturvårdsverket vad det nya kravet innebär och Panter som är ett av systemen för återanvändbara take away-förpackningar på den svenska marknaden presenterade sin lösning. Senaste året har flera restauranger och caféer i Göteborg och Stockholm börjat använda Panter-systemet och det har även testats på större evenemang som Göteborgs Kulturkalas och Almedalsveckan. 

Material

Här kan du ladda ner Naturvårdsverkets presentation.

Här kan du ladda ner Panters presentation.

Träffen genomfördes inom Östersunds kommuns projekt Klimatneutrala Östersund 2030 i samarbete med Destination Östersunds projekt Bättre besöksnäring – Datadriven och hållbar utveckling.

           

Tips för mer information: 

Naturvårdsverket har en sida om att erbjuda återanvändbara muggar och matlådor: https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/plast/erbjuda-servering-i-ateranvandbara-muggar-och-matlador/  

Livsmedelsverkets informationssida:
https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/812/ateranvandbara-muggar-och-matlador-vid-servering#krav-p-ari

Informationsblad till företag från Håll Sverige Rent:
Informationsblad_kommuner_foretag.pdf (hsr.se)

Här kan man läsa mer om hur Panter-systemet fungerar i Göteborg i deras slutrapport för Engångsfria städer 2022: https://goteborgco.se/uploads/2023/01/Engangsfria_stader_20.pdf  

Panters hemsida:
https://panter.se/ 

Pilotprojektet RETAKE som fokuserar på system för att ersätta engångsförpackningar vid evenemang: https://resource-sip.se/projekt/komplett-system-for-att-ersatta-engangsprodukter-for-mat-och-dryck-vid-event/  

Vytal är ett annat system på marknaden som erbjuder flergångsförpackningar i Europa och Stockholm: 
https://www.vytal.se/

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!