Inkluderande konståkningsläger

Med mottot att alla vinner på att Östersund blir mer tillgängligt och utvecklas som parasportort välkomnar nu Destination Östersund konståkningsföreningen IF Castors sommarläger för aktiva med behov av extra stöttning i sin träning.

Jämtland Härjedalen ska fortsatt ses som den självklara regionen för vinterparasport, och som ett led i detta arrangerar IF Castor 10-15 juli  ett läger som riktar sig till barn och ungdomar som har behov av individapassad träning, oavsett funktionsvariation.

– Det är andra året vi anordnar ett inkluderande läger. Redan under 2021 hade vi en paragrupp under vårt ordinarie läger, och vi såg då potentialen att arrangera ett separat läger i samarbete med organisationen Inclusive Skating, säger Åsa Eklund, inclusiveansvarig för IF Castor.

Inclusive Skating, eller inkluderande skridskoåkning, handlar om att alla med någon form av funktionsvariation, både fysisk och intellektuell, har rätt att njuta av glädjen på isen. För att möta deltagarnas olika behov erbjuder IF Castor ett varierat program. Föreningen är stolt över att kunna erbjuda utbildade tränare som har kunskapen att anpassa träningen efter individens behov och möjliggöra individuell utveckling.

– På lägret finns plats för alla, oavsett om du har ADHD, ångest, Downs syndrom, haft en stroke, nedsatt syn eller annat som gör att du behöver extra stöttning i din träning, säger Åsa Eklund. Fysisk aktivitet är viktigt och genom individanpassad träning främjar vi ett aktivare liv hos våra deltagare.

Tillsammans med Destination Östersund presenterar IF Castor aktiviteter som passar hela familjen under lägerveckan. Med kringaktiviteter till ett parasportevenemang ökar kunskapen om inkludering hos regionens besöksnäring.

– Varje paraevenemang ger förutsättningar för Östersund att utveckla tillgängligheten och ha ett inkluderande perspektiv. Näringslivet vinner på att göra sina verksamheter mer tillgängliga. Det som är bra ur tillgänglighetssynpunkt för personer med någon form av funktionsvariation är bra för oss alla, säger Jessica Thylin, projektledare på Destination Östersund.

Projektet ”Parasport som tillväxtmotor i besöksnäringen” drivs av Destination Östersund med finansiering från Region Jämtland Härjedalen och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Läs mer om IF Castor och lägret:
https://www.svenskalag.se/ifcastorcamps-summercamp2023inclusiveskating

Läs mer om Destination Östersunds satsning inom parasport: https://destinationostersund.se/projekt-parasport-som-tillvaxtmotor-for-besoksnaringen/

 

För mer information:
Åsa Eklund, IF Castor, 070-544 32 47
Jessica Thylin, Destination Östersund, 070-203 01 66


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!