Inspirationsföreläsning och branschträff för alla inom handel

Frukostmöte för alla inom handel
Gamla Teatern, tisdag 26 mars, kl 08-09.30

Destination Östersund bjuder in alla partners inom Handel till ett frukostmöte.
Det bjuds på inspiration/kunskap, informeras om vad som är på gång och relevant för butikerna i stan.
Till detta frukostmöte har vi bjudit in Niklas Kämpargård som är en framstående expert och författare inom krisberedskap och personlig resiliens.
Han kommer prata om det lokala näringslivet och rent konkret kommer han fokusera på vad respektive företagare kan göra för att säkra upp sin egen verksamhet. Bland annat med fokus på beredskapsplaner, att planera innan det händer, att ha allt nedskrivet på papper (alla måste dessutom veta vad planerna är) och säkerställa logistik.

Har ni idéer, funderingar eller frågor som ni tycker vi bör lyfta skicka gärna det till calle.hedman@destinationostersund.se

Agenda
08.00 – kaffe & mingel
08.10 – Föreläsning med Niklas Kämpargård
08.40 – Info från Destination Östersund
08.50 – Diskussion om aktuella frågor
09.00 – Uppstart Kvartersfesten (lördag 25 maj)
09.15 – Sammanfattning & besluta när vi ses nästa gång

Fritt fram att ta med så många ur personalen som ni önskar.
Läs mer om Niklas Kämpargård: www.kampargard.com

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!