Julklapp till stans EPA-ungdomar

Östersunds kommun har beslutat bevilja Destination Östersund 200 000 kronor för utveckling och skapande av verksamhet för EPA intresserade ungdomar i Östersund. Initiativet ska resultera i ett samarbete mellan flera parter vars form och innehåll ska bestämmas i samråd med ungdomarna.

Bakgrunden är den idé som kaffebaristan Marcus Izzo fick om att engagera EPA-ungdomar för att hjälpa till med hemleveranser. Han kontaktade Destination Östersund och ett par dagar senare lanserades den nya tjänsten ”Slow Delivery” tillsammans med 5 engagerade ungdomar.

Nyheten om Östersunds EPA-ungdomar som levererar julklappar har spridits över hela landet och hyllats som ett gott exempel på att det är bättre att involvera ungdomarna i något meningsfullt istället för att bara jobba med förbud och kritik mot dem i sociala medier.

Vi på Destination Östersund blev otroligt glada när Östersunds kommun på initiativ från kommunstyrelsens ordförande Bosse Svensson visar att de förstår kärnan i Marcus Izzos idé. Vi kommer vid nyår att avsluta insatsen med ”Slow Delivery”, men vi har nu möjlighet att tillsammans med EPA-ungdomarna, Östersunds kommun och aktörer inom näringslivet skapa något nytt och spännande för EPA-communityt i Östersund.

Så här skriver Östersunds kommun:
Finans och ledningsutskottet har på förslag av Kommunstyrelsens ordförande beslutat att ett initiativ ska tas för att ordna verksamhet för de ungdomar i Östersunds kommun som kör A-traktor eller EPA-traktor. Initiativet ska resultera i meningsfull sysselsättning och samvaro i form av förening, klubb eller liknande. Uppdraget att initiera arbetet ges till Destination Östersund som etablerat en bra kontakt med ungdomarna genom sitt initiativ Slow Delivery där ungdomarna hjälper lokala butiker med hemleveranser. Vilken typ av aktiviteter eller sammanslutning som samarbetet ska resultera i ska bestämmas i samråd med ungdomarna.
I arbetet ska Kultur och Fritidsförvaltningen vara engagerade och ansvara för att, i synnerhet, hjälpa ungdomarna att välja och bilda samarbetsform. Förvaltningen ska också kontakta sina motsvarigheter i andra kommuner där liknande samarbeten inletts. Jämtlands Gymnasieförbunds fordonsinriktade utbildningar ska beredas möjlighet att medverka i samarbetet.

För arbetet beviljas Destination Östersund AB en summa av 200 000 kr att utbetalas 2020.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!