Kallbadsfestival blir Kallbadhus

Byggnationen av kallbadhuset i Badhusparken är inne i ett spännande skede. Bygglovsansökningar är inskickade och nu väntar man på godkännande för att få sätta igång med att söka finansiärer och intressenter.

Det vinnande förslaget från Destination Östersunds workshop kring nya evenemang och besöksanledningar vanns av kallbadhusgruppens idé om en kallbadsfestival. Nu har de avsatta 100 000 kronorna omvandlats så att man istället kunnat ta processen kring ett kallbadhus vidare.

– Det känns jätteroligt. Vi har länge känt ett behov av att skapa en mötesplats i stan. Kallbadhuset kommer att bli det man brukar kalla den tredje platsen, en neutral plats för samtal, där det är avslappnat, högt i tak och där människor kan komma och bara umgås, säger Maria Svensson-Wiklander, som sitter med i styrelsen för föreningen Storsjöns kallbadhus.

Den tredje platsen har fått ett uppsving sedan pandemin och beskrivs som en plats där människor kan umgås på ett informellt sätt som varken är hemmet (den första platsen) eller arbetsplatsen (den andra platsen). Distansarbete har gjort att den första platsen och den andra platsen har smält ihop, vilket gör att behovet av andra typer av mötesplatser blir ännu större. Enligt den amerikanske sociologen Ray Oldenburg kommer den tredje platsen att bli oerhört viktig för det sociala livet i framtiden.

– Ett kallbadhus i Östersund är också en fantastisk besöksanledning som kommer gynna många företagare i staden. Hotellen kan skapa samarbeten med kallbadhuset och det går att ordna både festivaler och event i anslutning till badhuset. Byggnaden kommer också att bli visuellt vacker och har potential att bli lika ikonisk som M/S Thomée eller Rådhuset. Det skulle verkligen gynna Östersund och bli en viktig ny besöksanledning, säger Calle Hedman, centrumutvecklare på Destination Östersund.

Initiativet till att bygga ett kallbadhus kommer från flera olika håll. Bland annat lämnades det in ett medborgarförslag för några år sedan och under samma period började ett gäng vinterbadare att diskutera möjligheterna att bygga en plats där människor kunde samlas, vilket senare kom att bli den ideella föreningen Storsjöns Kallbadhus. Destinationsbolaget bjöd också in till en workshop för att skapa nya evenemang och besöksanledningar till Östersund, där 100 000 var avsatt för den bästa idén. Kallbadhusgruppens vinnande idé om en kallbadsfestival omvandlades senare så att medlen istället använts för att ta processen kring ett kallbadhus vidare.

– Vi är många som har träffats och badat i några år och har länge känt att vi ville bygga ett kallbadhus. År 2020 startades facebookgruppen Vinterbad i Östersund och idag är vi 830 medlemmar. Vi har en stående tid och träffas varje torsdag i Surfbukten och ibland kan det vara uppåt 30 personer som är med. Jag älskar att bada, det är ett litet äventyr varje gång och det är en liten grej som förgyller vardagen jättemycket, säger Maria.

Kallbad är en enkel aktivitet där alla deltar på samma villkor. Maria beskriver det som att man ”hänger av sig alla sina roller och åtaganden” i och med att man tar av sig kläderna. Fördelen är att både status och bakgrund försvinner och att det är enkelt att ha andra typer av samtal när man sitter i en bastu, jämfört med i mer formella sammanhang. Sedan är hälsoeffekterna med kallbad välkända.

– Vi vill skapa ett brett nyttjande av badhuset och vi vet från att ha tittat på andra kallbadhus att det passar alla målgrupper. Alltifrån pensionärer som vill bada på morgonen när andra går till jobbet, till barnfamiljer som har tid på helgen. Vi ser också en ökad utbyggnad av kallbadhus på andra orter i Sverige och att det ofta är gräsrotsinitiativ som ligger bakom. I Östersund är det en medborgar- och engagemangsdriven rörelse som skapat det här initiativet, där alla drar sitt strå till stacken. Det är intressant att se hur mycket man kan åstadkomma om man går ihop och jobbar tillsammans, säger Maria.

Bygglovet till byggnationen är inlämnat och justeras just nu utifrån stadsarkitektkontorets synpunkter. Nästa fas är att söka finansiering för projektet. En annan viktig del i projektet är att studera själva arbetssättet. Det vill säga hur pass lång tid det tar att genomföra ett initiativ som kommer från medborgarna, vilka resurser som krävs och vad man kan förbättra i själva arbetskedjan. Det finns också ett stort värde i det ideella arbete som läggs ner på genomförandet.

– Kan man som stad och kommun ta tillvara på den kraft som människor lägger ner helt gratis, då får man mycket tillbaka. Vi är övertygade om att det behövs en sådan här plats. Kan vi skapa en tredje mötesplats där människor vill vara, kommer det att smitta av sig på besöksnäringen. Alla vill vara på sådana ställen där människor trivs och vi måste börja bygga hemma först. Om dom som bor här trivs, tror vi att det per automatik kommer att gynna våra besökare, avslutar Maria.

För mer information:
Maria Svensson-Wiklander, Föreningen Storsjöns Kallbadhus, 070-380 00 07
Calle Hedman, centrumutvecklare Destination Östersund, 073-815 01 13

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!