Uteserveringarna i Östersund får öppna i förtid

Östersunds kommun har tagit beslut om att bevilja markupplåtelse för uteserveringar för perioden 20 mars till 30 september. Detta i hopp om att underlätta för stadens restaurangägare.

Östersunds kommun har också beslutat att ta bort avgiften för markhyra för uteserveringar under årets säsong.

– Tillsammans med Destinationsbolaget och näringsidkarna i Östersund försöker vi göra allt vi kan för att hjälpa till i en mycket svår situation, säger Anders Wennerberg, kommundirektör i Östersunds kommun och fortsätter:

– Att ge möjlighet att öppna uteserveringar redan nu har förts fram som ett önskemål och genom snabbt arbete av tjänstepersoner och förtroendevalda har det gått att lösa.

Calle Hedman, Destination Östersund, betonar vikten av att nu stötta det lokala näringslivet.

– Det är viktigt att vi fortsätter stötta det lokala näringslivet på alla sätt vi kan. För vissa företag kan detta ha en effekt och då vill vi hjälpa till att lösa det så snabbt som möjligt, säger han.

Detta gäller:

Om det redan finns ett giltigt serveringstillstånd för verksamheten är det tillåtet att servera alkohol så snart övriga tillstånd är beviljade.

De näringsidkare som redan lämnat in en ansökan om uteservering måste kontakta kommunen som i sin tur kontaktar polisen för att ändra datumet i er ansökan. Därefter hanterar polisen ändringen.

Du som ännu inte sökt tillstånd för uteservering gör det på vanligt sätt: Kontakta Östersunds kommun för markupplåtelse och skicka in tillståndsansökan till polisen.

Stort tack till Östersunds kommun och speciellt er på Teknisk Förvaltning som snabbt hjälpte till att lösa detta!

Fotnot:
Både Östersund kommun och polisen har lovat prioritera dessa ansökningar och behandla dem så snabbt det går.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!