Hur ser framtidens möten ut?

Coronapandemin har inneburit att konferens – och mötesarrangörer över hela landet tvingats ställa om sin verksamhet och hitta nya lösningar.

I veckan arrangerar vi en digital workshop för de större mötesanläggningarna och PCOs i Östersund tillsammans med Karios Future. Syftet med workshopen är att ge deltagarna inspiration och verktyg att skapa nya lösningar och erbjudanden för att locka möteskunder och förbättra lönsamheten.

På agendan står bl a
– Hur ser framtiden ut för affärsresande och möten?
– Vilka trender kommer att stärkas och vilka möjligheter medför det för mötesindustrin?
– Vad kan mitt företag eller organisation göra för att ta vara på dessa möjligheter, vilka nya
lösningar kan bära framåt?

Under våren kommer vi att jobba vidare med fler kompetenshöjande åtgärder för våra mötesanläggningar.
För mer info: Jessica Thylin

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!