Kunskap skapar kund- och affärsnytta

Heldagsseminarium – Kunskap som skapar kund- och affärsnytta!

17 mars välkomnar vi till en inspirerande och lärorik dag kring ämnet Data Analytics, AI och BI kopplat till affärsnytta. Start kl 9.30 med avslut 15.30
Plats: Clarion Hotel Grand Östersund

Ju mer du känner till om dina potentiella kunder ju bättre och mer pricksäkert kan du utforma dina tjänster och ditt erbjudande. I dag finns och skapas fakta överallt och hela tiden. Bli kompis med dessa fakta och lär dig mer om hur du kan använda dom i din verksamhet.

Sopra Steria och MAQS tillsammans med föreläsaren Jonas Hagström kommer skapa en dag fylld av inspiration, kunskap, känslor och möjligheter. Under dagen får du möjlighet att träffa, knyta kontakter och nätverka med kollegor inom besöksnäringen.

Innehåll:

09.30   Förmiddagsfika och mingel

10.00   Välkomna ”Kunskap är makt men hur blir kunskap affärsnytta”

10.10   Digitalisering, Data Analytics, AI och BI – Intro, vad är det egentligen vi ska prata om idag? Sopra Steria

10.30   Jonas Hagström
Nå dina mål och förverkliga dina drömmar! Inspiration och samverkan. Hur kan det lilla bli till det stora? Motgångar och framgångar, hur vänder man något negativt och gör det till positivt

11.15   Bensträckare

11.30   Hur gör man då? Sopra Steria
Case. Vad finns det för digitala verktyg. Hur kan man samla in/skapa den data man behöver?

12:15   Lunch och tid för mejl och telefon

13.45   Hur säkrar vi värdet av och rätten till det vi skapar? MAQS
Vad är data? Hur skapas/samlas data in – begränsningar och möjligheter i användningen av data? Skapandet av nya rättigheter – vad ska man tänka på? Hur brukar man göra i praktiken och hur ska man tänka? Praktiska exempel. Avslutande diskussion/frågestund (20 min)

14.30   Kaffepaus och tid till erfarenhetsutbyte

15.00   Avslutande paneldebatt – Hur kan digitala lösningar, Data Analytics och AI skapa (ny) affärsnytta för mig / mitt företag?

15:30   Avslut på dagen, reflektioner och nästa steg

Anmäl ditt deltagande här

Dagen är kostnadsfri och genomförs inom ramen för projektet ”Särskilt investeringsstöd till besöksnäringen utifrån Coronapandemin”

                

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!