Möte kring Coronaläget 21/12

I fredags gick Regeringen och Folkhälsosmyndigheten ut med ytterligare nationella restriktioner för att begränsa smittspridningen. Med anledning av detta hade Destinationsbolaget i morse en dialog med smittskyddet i Jämtlands län och Östersunds kommun. Med på mötet fanns även representanter för Östersund Handel och Hotellgruppen. Här en kort summering av det som diskuterades.

Smittspridningen i Jämtland är fortsatt under kontroll. 7–8 % av alla som provtas är positiva. Motsvarande siffra för riket är 17–18 %. Fortsatt ser man att det är i det egna hushållet och på arbetsplatser som smittan sprids mest samt på andra platser där man vistas en stund nära tillsammans. Hur vi agerar de närmaste veckorna blir otroligt viktiga för att fortsatt hindra en eskalerande smittspridning.

För krog och restaurangbranschen sänks taket för antal personer som får sitta tillsamman i sällskap från åtta till fyra och det blir förbjudet att servera alkohol efter kl 20.00 från och med den 24 december. Östersunds Kommun kommer att ändra sin tillsyn utefter de nya riktlinjerna och kommer att göra extra kontroller över helgerna. Man vill dock poängtera att av de 200 kontroller man genomfört under november och december har endast två mindre avvikelser registerats, så man vill skicka ett stort tack och beröm till alla berörda parter.

För dig som är handlare är det viktigt att känna till att informationen från presskonferensen fortfarande syftar på de allmänna nationella råden från Folkhälsomyndigheten. Vad gäller maxantal och mellandagsresa så finns en rad rekommendationer från Svensk Handel som du hittar på länken här.
Det som lyftes på mötet är att alla tydligt, om och om igen, lyfter i alla sina kanaler hur man gör för att förhindra trängsel. En diskussion fördes om brandskyddssiffrorna skulle kunna vara en utgångspunkt när man ska beräkna hur många som får finnas i en lokal. En halvering av dessa siffror verkar ändå vara ”för många” för att det inte ska bli trångt, så här behövs ytterligare funderingar.
https://www.svenskhandel.se/nyhetscenter/nyheter/2020/svensk-handels-rekommendation-om-maxantal-och-mellandagsrea—med-anledning-av-de-ytterligare-nationella-restriktioner-som-presenterats-for-att-hejda-smittspridning/
Kärnan och Mittpunkten får från den 7 januari friare öppettider, vilket innebär att man kan välja att ha söndagsstängt, kortare öppettider på lördagar med mera.

För besöksanläggningar gäller att de kommunala utomhusanläggningarna håller fortsatt öppet, detta gäller t ex Skidstadion och Bandyplan, medan man stänger inomhusanläggningar. Fritidsgårdar etc flyttar ut sin verksamhet utomhus. Biblioteket kommer dock att fortsatt ha öppet.

Jamtli håller stängt men grindarna är öppna till utomhusområdet så man kan ströva runt på området

Från Destinationsbolaget kommunicerar vi dagligen olika fina exempel från era respektive verksamheter kring hur ni coronaanpassat. Vi ser på ytterligare lösningar kring olika projektinsatser och återkommer med mer info kring dessa.

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!