Ny styrelse utsedd i Destination Östersund

Under onsdagens bolagsstämma valdes ny styrelse i Destination Östersund AB. Katarina Magnusson fortsätter som ordförande och Maria Svensson Wiklander och Kristina Magnusson valdes till nya ledamöter.

Styrelsens sammansättning:
Katarina Magnusson, omval ordförande
Johan Fryksborn, ledamot
Magnus Trense, ledamot
Teodor Pettersson, ledamot
Kristina Magnusson, ledamot
Maria Svensson Wiklander, ledamot

Peter Vomacka är valberedningens ordförande och han berättar:
– Vi som har arbetat i valberedningen är glada för att vi har kunnat engagera styrelseledamöter med en bra mix av kompetens, erfarenhet och nytänkande som kommer att bidra till en fortsatt utveckling av Destination Östersund.

– Det känns inspirerande att få kliva in en styrelse som framgångsrikt förflyttat destinationen framåt. Jag hoppas att jag kan bidra med fler perspektiv och vara en del av det spännande arbetet framåt, säger Kristina Magnusson som är ny ledamot i styrelsen.

Maria Svensson Wiklander är även hon ny ledamot och säger:
– Jag har länge arbetat för att stärka samhället, organisationer och individer genom att bygga starka sammanhang och vi har i våra organisationer ett tydligt syfte kring att vi vill driva samhällsutveckling. För mig är det naturligt och också väldigt inspirerande att kliva in i styrelsen för destinationsbolaget då jag tror att för att bygga framtidens destination kommer vi behöva andra synsätt, annan inspiration och ett annorlunda sätt att tänka än vad vi gjort tidigare. Det hoppas jag kunna bidra med.

Innan bolagstämman genomfördes ett ägarmöte där Lisa Engman från Riksidrottsförbundet pratade om betydelsen av stora evenemang och Hans von Uthman, ordförande i SOK redogjorde för status kring OS-förstudien.

För mer information:
Katarina Magnusson, Styrelseordförande Destination Östersund, 070-349 49 93
Maria Svensson Wiklander 070-380 00 07
Kristina Magnusson, 070 -316 16 87

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!