Nya rekommendationer fr 8 dec

Efter dagens pressträff med statsminister Magdalena Andersson, socialminister Lena Hallengren, finansminister Mikael Damberg samt Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell meddelades att nya åtgärder införs från och med imorgon 8 dec för att minska smittspridningen av Covid-19. 

📍 Rekommendationer från och med den 8 december
För att minska risken för smittspridning av sjukdomen covid-19 beslutar Folkhälsomyndigheten att rekommendera:
– alla och envar att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.
 
📍 Folkhälsomyndigheten beslutar även att rekommendera alla vuxna att:
– Om möjligt undvika trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil, använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.  
 
📍 Folkhälsomyndigheten beslutar vidare att rekommendera arbetsgivare att:
– Underlätta för anställda att vaccinera sig samt informera om vikten av att stanna hemma när man får symtom.
– Göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra till exempel på möten, i fikarum och omklädningsrum.
– Undvika större samlingar inomhus med många deltagare.
– Göra det möjligt för anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.
– Utbildningsmoment inom skola och vuxenutbildning omfattas dock inte av rekommendationen. 
 
📍 Folkhälsomyndigheten beslutar även att rekommendera:
– den som bedriver kollektivtrafik att bibehålla en full turtäthet. 
 
📍 Allmänna råd till serveringsställen
Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att lokalerna är utformade så att trängsel undviks. Detta kan enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd innebära att den som driver serveringsstället exempelvis kan:
– begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället, möblera om eller på annat sätt skapa utrymme, markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra, och använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem. 
 
För mer information och samtliga av Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer, besök: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/december/nya-atgarder-for-att-begransa-spridning-av-covid-19/ 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!