Östersund kan bli medarrangör till Malmö Open – idéen tas vidare på inspirationsträff om tillgänglighet

Alla vinner på att Östersund blir mer tillgängligt och utvecklas som parasportort. Fler besöksnätter för hotellen, fler kunder för näringslivet och större inkludering i samhället för alla. Malmö är föregångare inom området och den 1 juni besöker representanter Östersund för att dela med sig av erfarenheter och lärdomar. Mötet är också startskottet för att utveckla ett samarbete mellan Östersund och Malmö Open – ett av världens största arrangemang inom paraidrott.

– Vi har påbörjat samtalen med Malmö Open om att Östersund skulle kunna vara värd för de sporter som inte går att genomföra i Malmö, till exempel längdskidor, snöskor och konståkning. Det skulle vara en stor möjlighet för Östersund och den 1 juni hoppas vi kunna ta idén vidare med politiker, tjänstemän och näringsliv, säger Johanna Forslöf, Destination Östersund.

Malmö Open är ett av världens största arrangemang för idrottare med funktionsnedsättning och lockar årligen upp emot 2 500 idrottare från 25 länder. Bakom arrangemanget står FIFH (Föreningen Idrott för handikappade) och det är bland andra FIFHs sportchef Thomas Jönsson som besöker Östersund. Han berättar om arbetet och hur Malmö Open har bidragit till både samhällsutveckling och framgångar för näringslivet. Även representanter från Malmö stad närvarar.

– Östersund är redan i dag en nod för vintersport och det finns stor potential att locka fler evenemang även inom parasport. Och vi behöver alltså inte uppfinna hjulet på nytt. Vi kan samarbeta med och lära av Malmö för att skapa samma fina möjligheter här, säger Johanna Forslöf.

Evenemanget den 1 juni är en av flera inspirationsträffar som arrangeras av projektet Parasport som tillväxtmotor i besöksnäringen. Fokuset ligger på att besöksnäringen kan växa med inkludering. Inbjudna är näringslivet, föreningslivet, politiker och tjänstemän i Östersund och Johanna hoppas att många ska ta chansen att delta.

– Alla vinner på att göra sina verksamheter mer tillgängliga. Det som är bra ur tillgänglighetssynpunkt för personer med funktionsnedsättningar är bra för oss alla, säger Johanna Forslöf.

Projektet Parasport som tillväxtmotor i besöksnäringen drivs av Destination Östersund med finansiering från Region Jämtland Härjedalen och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Läs mer om projektet: destinationostersund.se/parasport-som-tillvaxtmotor-i-besoksnaringen/

Läs mer om evenemanget: destinationostersund.se/framat-med-parasport-inspireras-av-landets-framsta-parasportarrangor/

För fler frågor:
Johanna Forslöf, Destination Östersund, 070-335 99 25

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!