Stadskärnan ska bli tryggare

Nu startar ett arbete med att göra Östersunds stadskärna Purple Flag-certifierad. Det är Destination Östersund som tillsammans med bland andra Östersunds kommun, fastighetsägare, polisen och företag som tillsammans kommer att arbeta för Purple Flag-certifieringen.

Under ett års tid kommer ledningsgruppen för projektet att arbeta för att på olika sätt skapa en renare, tryggare och säkrare miljö på kvällar och nätter för både besökare och verksamheter.

I många städer och stadskärnor är det liv och rörelse under dagtid, men efter klockan 18.00 töms ofta gator och torg på människor. Det kan bland annat ge en upplevelse av minskad trygghet. Ledningsgruppen för Purple Flag kommer att arbeta med förbättringsåtgärder med utgångpunkt i trivsel, tillgänglighet och trygghet för boende och besökare. Bättre och tryggare upplevelser på kvällar och nätter stärker Östersunds attraktionskraft och varumärke.

– Ju fler som rör sig i centrum desto tryggare blir det. Det ger dessutom intäkter till handel, caféer och restauranger och andra verksamheter. Med Purple Flags samverkansmodell skapar vi förutsättningar för en bättre kvällsupplevelse i stadskärnan. Vi i ledningsgruppen har haft ett första möte och nu krokar vi arm, både privata och offentliga aktörer, mot samma målbild; Att skapa en trygg och levande stadskärna även på kvälls- och nattetid, säger Calle Hedman, Centrumutvecklare på Destination Östersund och även projektledare för Purple Flag-certifieringen.

Fredag den 6 november kommer det att genomföras fyra olika trygghetsvandringar med ansvariga ur ledningsgruppen för arbetet och exempelvis företagare som anmält intresse. Syftet är att gå igenom Stadskärnan från klockan 17.00 till 04.00 på morgonen. Åtgärdslistor skapas utifrån vad deltagarna upplever under kvällen och natten.

– Först behöver vi få koll på nuläget i stadskärnan och jag är verkligen glad över det engagemang som alla inblandade i projektet visar. Tillsammans ska vi förbättra den totala upplevelsen dygnet runt i Östersunds centrum. De åtgärdslistor som blir resultatet av trygghetsvandringarna kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet, för att skapa tryggare och ett mer upplevelserikt kvällsliv i stadskärnan, säger Calle Hedman.

– Nu börjar vi ett viktigt arbete för att tillsammans göra Östersund ännu mer attraktivt för oss som bor här och för våra besökare. Vi ska förbättra upplevelsen av stadskärnan under kvälls- och nattetid på olika sätt. Det kan innebära att vi genomför trygghetsskapande åtgärder som exempelvis klottersanering, bättre belysning, ytterligare förbättra samarbetet mellan polis och andra aktörer, säger Anders Wennerberg, kommundirektör, Östersunds kommun.

För mer information
Calle Hedman, Centrumutvecklare och projektledare, Destination Östersund,
073-815 01 13 
calle.hedman@destinationostersund.se

Anders Wennerberg, Kommundirektör, Östersunds Kommun 
anders.wennerberg@ostersund.se

Läs mer om Purple Flag
Kraven för att certifieras enligt Purple flag baseras på kriterier utifrån fem fokusområden: säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy. Områdena har tagits fram för att samla totalupplevelsen och förväntningarna som stadskärnor erbjuder kvälls- och nattetid. Purple Flag har funnits sedan 2006 och ett 50-tal städer i Storbritannien och Irland har deltagit i programmet med goda mätbara resultat. I Sverige är 21 städer certifierade enligt Purple Flag och den lila flaggan är symbolen för en säker, trygg och attraktiv stad som håller en hög och trygg kvalitet, kvälls- som nattetid. Flaggan är ett värdefullt komplement till stadens marknadsföring och varumärkesbyggande.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!