Parasport som tillväxtmotor

Parasport som tillväxtmotor i besöksnäringen

Destination Östersund har beviljats projektmedel för att utveckla Parasport som tillväxtmotor i besöksnäringen. Projektet finansieras av Region Jämtland Härjedalen samt Tillväxtverket inom ramen för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Projektets syfte är att kraftsamla regionens besöksnäring kring Parsport samt relaterade affärsmöjligheter kopplat till tillgänglighet och inkludering.

– Genom projektet ska vi erbjuda besöksnäringen stöd för att utveckla samverkansmodeller med parasportevenemangen och samtidigt erbjuda företag verktyg och kunskap för att öka inkluderingen i sina verksamheter, säger Lina Lif, projektkoordinator på Destination Östersund. Hon fortsätter:
– Vårt arbete ska bygga vidare på tidigare gjorda satsningar och projekt inom parasporten för att öka konkurrenskraften för våra företag och skapa hållbara affärsmodeller.

Nästa år står Östersund, Åre och Klövsjö värd för World Para Snow Sports Championships, fem VM tävlingar som tillsammans förväntas generera 80 000 besökare. Evenemanget kommer att användas som katalysator i projektet och som testcase för en rad utvecklingsmöjligheter inom tillgänglig och inkluderande besöksnäring.

Projektets huvudaktiviteter är:

    • Affärs- och produktutvecklingsstöd inom inkludering och tillgänglighet för besöksnäringsföretag
    • Samverkans- och affärsmodeller mellan parasportevenemang och näringslivet
    • Strategisk kommunikation och synlighet kring regionens förmåga som tillgänglig och inkluderande destination

Parasport Sverige har varit delaktig i utformningen av projektplanen och kommer även vara en nära samarbetspart i genomförandet.

– Det känns jätteroligt att den här satsningen har beviljats. Den kommer att bidra till att regionen tar en ännu starkare internationell position inom parasport och som ett tillgängligt och inkluderande resmål, säger Jessica Bollnert, marknads- och kommunikationschef på Parasport Sverige. Att samarbeta med parasporten och dess värdegrund har visat sig skapa värden och positiva synergieffekter på många sätt, både i form av ekonomiskt resultat och mjuka värden. Mervärdet av de kommande VM:en kommer att vara enormt, det blir en fin plattform för rekrytering och ett nav för vinterparasport i Sverige och internationellt.

På sikt förväntas projektet generera effekter i form av fler starka, ekonomiskt hållbara, tillgängliga och högkvalitativa evenemang och upplevelser, ökad attraktivitet för regionen, tillväxt i näringslivet samt att Jämtland Härjedalen fortsatt ses som den självklara regionen för vinterparasport. Projektet koordineras av Destination Östersund i nära samverkan med Parasport Sverige. Geografiskt kommer projektet att verka i Bergs, Krokoms, Åre och Östersunds kommun.

För mer information:
Lina Lif, projektkoordinator Destination Östersund, 070- 650 51 86
Fredrik Andersson, Idrottsutvecklare Parasport Sverige, 070-253 04 24

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!