Produkttesta nya upplevelser och evenemang med oss!

Har du en idé kring en ny upplevelse, paketering eller evenemang som du vill testa? Är du verksam i Östersund, Krokom, Berg eller Bräcke kommun? Nu öppnar intresseanmälan – ta chansen att få hjälp med din produktutveckling!

Inom projektet Bättre besöksnäring finns en tidsbegränsad möjlighet att i samarbete med Destination Östersund, andra företag och kunniga rådgivare få hjälp med utveckling av nya upplevelser och evenemang. Genom att stötta hållbar produktutveckling av upplevelser och evenemang främst utanför högsäsong vill vi öka möjligheterna att idéer som kan bidra till förnyelse och attraktivitet för vår region tas tillvara året runt. 

Exempel på områden som företag kan få hjälp med är plan för kommunikation och marknadsföring, hitta samarbetspartners, kreativt tänk, upplevelsedesign, prissättning, hållbarhetsarbete och legacy, tillgänglighet, anpassning till internationella gäster/turoperatörer m.m. Den hjälp som erbjuds utgår från vad företagen behöver och matchas mot rätt kompetens i form av kunniga experter.  

Projektet kan ge stöd åt ett begränsat antal case – urvalet görs med hjälp av projektets referensgrupp utifrån kriterier såsom förväntade effekter och lärande, potential m.m. 

Evenemanget/upplevelsen ska: 

  • Vara nytt (introduceras på marknaden) eller innebära en väsentlig förändring/förbättring av en existerande produkt. 
  • Involvera minst tre företag (tex företag inom bo, äta, göra) som är verksamma i någon/några av kommunerna Östersund, Krokom, Berg eller Bräcke. Har du en delprodukt i ett potentiellt test och söker samarbetspartners så kan vi tillsammans matcha ihop dig med andra företag. Även föreningar kan anmäla intresse.
  • Ha en koppling till besöksnäring och ha potential att locka besökare hit, helst under lågsäsong (dvs inte enbart riktas mot lokalmarknad). 
  • Bidra till hållbar utveckling och förmågan att möta medvetna kundgruppers förväntningar. 
  • Ha en engagerad produktägare som kan ta vidare upplevelsen eller evenemanget i någon form efter testet. 
  • Lärandet och slutsatser från testet ska kunna spridas öppet till fler intresserade företag. 

Sista anmälningsdag var 24 januari.  

Har du frågor? Kontakta joanna.gustafsson@destinationostersund.se 

Stödet är kostnadsfritt och möjliggörs som ett försumbart stöd enligt EU-bestämmelser. Läs mer om försumbart stöd på Tilllväxtverkets hemsida. Fler chanser till intresseanmälningar kommer öppna under perioden 2024–2026. Insatsen är en del av Destination Östersunds projekt Bättre besöksnäring – Datadriven och hållbar utveckling.

           

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!