PROJEKT:

Omställning för besöksnäringen i Östersund

Målet med projektet är att skapa de bästa förutsättningarna för den lokala näringen att utveckla hållbara aktiviteter och reseupplägg.

Projektets aktiviteter innefattar att arbeta med nya digitala plattformar för sampaketering och bokning, workshopserier, nya samarbetskoncept med team i Sundsvall och Trondheim, nya analysmaterial kring hållbar besöksnäring samt främjande av branschöverskridande samarbeten.

Förväntade långsiktiga effekter är fler affärer för de mindre företagen i området och nya kvalitativa och hållbara produkter.

Period:
Juni 2021 – oktober 2023

Inspiration och kunskap

Som en del av projektets omvärldsanalys samlar vi intressanta insikter från rapporter samt exempel från hur andra destinationer arbetar med hållbar besöksnäring. Här listas ett urval av intressanta länkar och kunskapsmaterial:

Kiruna Lappland »
Kvalitetsmärkning Sustainable Arctic Destination genom två etapper baserat på GSTC-kriterier.

Västerbotten Experience »
En guide till mer hållbara natur- och kulturupplevelser. Baseras på GSTC-kriterier. Företagen som erhållit VX-sigillet ska vara förebilder inom miljöhänsyn, klimatsmarta lösningar och lokalt ansvarstagande.

Projekt bärkraft »
Gränsöverskridande projekt med Norge. Målet är att få företag att göra en handlingsplan för sitt eget hållbarhetsarbete och därmed bidra till hela destinationens utveckling. Hänger tydligt ihop med kommunernas arbete med Agenda 2030 vilket gjorde det naturligt att basera kriterierna på GSTC. Hållbarhetsguide = ska vara enkelt för besökaren att göra rätt.

Hållbarhetsklivet »
Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring på gemensam plattform. Ej en certifiering, utan att sätt att inspireras och gemensamt visa hållbarhet på alla nivåer.

Ladda ner rapporten om hållbart flyg

Visit Norway »
I Norden är det bara Norge som har utvecklat ett system med hållbarhetsmärkta resmål (Sustainable Desintation, Green Travel). De hållbarhetsmärkta resmålen är inte 100 procent hållbara, utan har påbörjat en långsiktig process som syftar till att bli bättre dag för dag.

Järvsömodellen »
Se även pressmeddelande om Earthcheck »

Verktyg för hållbar turism »
Kartläggning och analys av hållbarhets- och kvalitetssystem för destinationer och företag.

Hållbarhet som konkurrensfördel – Småföretagen ställer om »
Undersökning av Företagarna, Beyond Intent och Fossilfritt Sverige.

Ladda ned rapporten ”Vägar till hållbar besöksnäring” från Tyréns

Finansiering:

Projektet finansieras av Region Jämtland Härjedalen och Europeiska regionala utvecklingsfonden (REACT EU).

LINA LIF
Projektkoordinator

Joanna Gustafsson
Projektmedarbetare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Våra åtgärder