PROJEKT:

Omställning för besöksnäringen i Östersund

Målet med projektet är att skapa de bästa förutsättningarna för den lokala näringen att utveckla hållbara aktiviteter och reseupplägg.

Projektets aktiviteter innefattar att arbeta med nya digitala plattformar för sampaketering och bokning, workshopserier, nya samarbetskoncept med team i Sundsvall och Trondheim, nya analysmaterial kring hållbar besöksnäring samt främjande av branschöverskridande samarbeten.

Förväntade långsiktiga effekter är fler affärer för de mindre företagen i området och nya kvalitativa och hållbara produkter.

Period:
Juni 2021 – oktober 2023

Finansiering:

Projektet finansieras av Region Jämtland Härjedalen och Europeiska regionala utvecklingsfonden (REACT EU).

LINA LIF
Projektkoordinator

MANNE MOSTEN
Processledare