PROJEKT:

Parasport som tillväxtmotor för besöksnäringen

Projektet syftar till att kraftsamla regionens besöksnäring kring parasport samt relaterade affärsmöjligheter kopplat till tillgänglighet och inkludering. Därigenom ska projektet öka konkurrenskraften för små och medelstora företag.

Projektmålet är att erbjuda regionens besöksnäring verktyg och kunskap för att utveckla inkluderande och tillgängliga verksamheter med ett för alla-tänk med fokus på personer med funktionsnedsättning. Projektet ska även skapa hållbara affärs- och samverkansmodeller mellan näringslivet och parasportevenemangen som skapar affärer för små och medelstora företag samt även skapa hållbara affärsmodeller som möjliggör genomförande av kommande internationella parasportevenemang i regionen.

Projektets huvudaktiviteter innefattar:

  • Affärs- och produktutvecklingsstöd inom inkludering och tillgänglighet för besöksnäringsföretag (inkl evenemangsarrangörer)

  • Samverkans- och affärsmodeller mellan parasportevenemang och näringslivet

  • Strategisk kommunikation och synlighet

På sikt förväntas projektet generera effekter i form av fler starka, ekonomiskt hållbara, tillgängliga och högkvalitativa evenemang och upplevelser, ökad attraktivitet för regionen, tillväxt i näringslivet samt att Jämtland Härjedalen fortsatt ses som den självklara regionen för vinterparasport.

Period: Mars 2022 – Oktober 2023

Finansiering:

Projektet finansieras av Region Jämtland Härjedalen och Nationella programmet för europeiska regionala utvecklingsfonden

JESSICA THYLIN
Projektledare

JOHANNA FORSLÖF 
Processledare