PROJEKT:

Parasport som tillväxtmotor för besöksnäringen

Projektet syftar till att kraftsamla regionens besöksnäring kring parasport samt relaterade affärsmöjligheter kopplat till tillgänglighet och inkludering. Därigenom ska projektet öka konkurrenskraften för små och medelstora företag.

Projektmålet är att erbjuda regionens besöksnäring verktyg och kunskap för att utveckla inkluderande och tillgängliga verksamheter med ett för alla-tänk med fokus på personer med funktionsnedsättning. Projektet ska även skapa hållbara affärs- och samverkansmodeller mellan näringslivet och parasportevenemangen som skapar affärer för små och medelstora företag samt även skapa hållbara affärsmodeller som möjliggör genomförande av kommande internationella parasportevenemang i regionen.

 

Projektets huvudaktiviteter innefattar:

  • Affärs- och produktutvecklingsstöd inom inkludering och tillgänglighet för besöksnäringsföretag (inkl evenemangsarrangörer)

  • Samverkans- och affärsmodeller mellan parasportevenemang och näringslivet

  • Strategisk kommunikation och synlighet

Här kan du ta del av aktiviteter i projektet

Framåt med Parasport – inspirationsföreläsningar del 1-3

Under projektet har inspirationsdagar och workshops hållits – här ovan kan du ta del av materialet i filmerna.

Film 1 – Framåt med Parsport – inspirationsföreläsning med Karin Riddar med fokus på att växa med inkludering

Film 2 – Framåt med Parasport – inspirationsförläsning med Niclas Grön – Sportchef Parasportförbundet.

Film 3 – Framåt med Parasport – inspirationsdag med Malmö Open – Ta del av erfarenheter från Malmö Open – ett av världens största arrangemang för idrottare med funktionsnedsättning som årligen lockar upp emot 2500 deltagare från 25 olika nationaliteter.

 

Framåt med Parasport del 4

I filmerna nedan kan du lyssna till Tobias på Multichallenge, Maria-Kristina på Hotell Emma, Ante på Restaurang Bua och Emma på Elvebäcks Café som varit pilotföretag inom projektet. Här berättar de om de förändringar de gjort i så väl kommunikation som fysisk miljö och vad det har gjort för deras verksamhet.

I den här delen har också en tillgänglighetsguide tagits fram. Guiden bygger på sju principer för universell design och praktiska erfarenheter från arbetet med pilotföretagen.

 

Bildbank med bilder & filmer

Här kan du i besöksnäringen ladda ner bilder & filmer till din verksamhet för att dela i din kommunikation om Östersund.

 

På sikt förväntas projektet generera effekter i form av fler starka, ekonomiskt hållbara, tillgängliga och högkvalitativa evenemang och upplevelser, ökad attraktivitet för regionen, tillväxt i näringslivet samt att Jämtland Härjedalen fortsatt ses som den självklara regionen för vinterparasport.

Period: Mars 2022 – Oktober 2023

Här kan du ladda ner projektets slutrapport i kortversion

Finansiering:

Projektet finansieras av Region Jämtland Härjedalen och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

JESSICA THYLIN
Projektledare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!