PROJEKT:

Upplevelse- och evenemangsutveckling

Målet med projektet är att företag ska stärka sin förmåga att arbeta med upplevelse- och evenemangsutveckling med grund i hållbar affärs- och produktutveckling. Arbetet ska stärka företagens entreprenörskap och bidra till ökad attraktivitet för internationella kunder. Projektets målgrupp är besöksnäringsföretag i Östersund, Krokom, Berg och Bräcke kommuner.

Period: September 2023 – december 2026

Exempel på aktiviteter:

  • Workshops inom olika teman.
  • Praktiskt arbete med tester av nya upplevelser och evenemang, se mer info om intresseanmälan nedan.

Aktuellt:

Intresseanmälan öppen för testcase
Inom projektet finns möjlighet för företagsgrupper att delta i praktiska tester. Det kan exempelvis handla om ett nytt evenemang, en paketering och/eller en upplevelse – eller förnyelse av existerande koncept. Det stöd som projektet erbjuder utgår ifrån gruppens behov, men kan exempelvis handla om tips kring kommunikation/marknadsföring, upplevelsedesign och anpassning till internationella gäster. Stödet ges bl.a. via kunniga externa rådgivare. Syftet med testerna handlar både om affärsutveckling för de företag som deltar samt att sprida lärande till fler. För mer information och intresseanmälan – kontakta joanna.gustafsson@destinationostersund.se.

Informationsträff om nytt krav kring take away-förpackningar
Den 9e oktober anordnades en informationsträff om kommande krav kring take away-förpackningar för restauranger, caféer och evenemang som gäller från 2024. Träffen genomfördes i samarbete med Östersunds kommuns projekt Klimatneutrala Östersund 2030. Här kan du ta del av material och inspelning av webinarie.

Finansiering:

Projektet finansieras av Region Jämtland Härjedalen, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Destination Östersund.

Joanna Gustafsson
Processledare

Johanna Forslöf
Projektmedarbetare

Bättre besöksnäring – Datadriven och hållbar utveckling

Projektet är ett av tre delprojekt inom projektet Bättre besöksnäring – Datadriven och hållbar utveckling. Projektets huvudmål är att stärka hållbar tillväxt och konkurrenskraft hos besöksnäringsföretag i och runt Östersund genom att utveckla och effektivisera deras tjänster och produkter. Förväntade långsiktiga effekter är att besöksnäringen i Östersund höjer sin kompetens för hur man både nyttjar och utvecklar sina verksamheter på ett effektivt och hållbart sätt.

Här kan du läsa mer om projektet i helhet och de övriga delprojekten.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Våra åtgärder