PROJEKT:

Upplevelse- och evenemangsutveckling

Målet med projektet är att företag ska stärka sin förmåga att arbeta med upplevelse- och evenemangsutveckling med grund i hållbar affärs- och produktutveckling. Arbetet ska stärka företagens entreprenörskap och bidra till ökad attraktivitet för internationella kunder. Projektets målgrupp är besöksnäringsföretag i Östersund, Krokom, Berg och Bräcke kommuner.

Period: September 2023 – december 2026

Exempel på aktiviteter:

  • Workshops inom olika teman.
  • Praktiskt arbete med tester av nya/utvecklade upplevelser och evenemang.

Aktuellt:

Interaktiva träffar för produktutveckling våren 2024
Våren 2024 välkomnas besöksnäringsföretag i Östersund, Krokom, Berg och Bräckes kommuner att tillsammans få rådgivning och inspiration inom produktutveckling, paketering och marknadsföring för att nå rätt målgrupp, stärka sitt hållbarhetsarbete och attraktivitet. Träffarna sker digitalt för att tillgängliggöra för så många som möjligt och du kommer få kunskap, inspiration och möjlighet till öppen rådgivning i grupp tillsammans med andra företag inom besöksnäringen och workshopledaren för respektive träff. Läs mer och anmäl dig här!

Erfarenhetsträff kring hållbara evenemang och event 7 februari
För alla som arrangerar evenemang eller är intresserade och behöver input kring hur du kan arbeta mer hållbart. Ett forum där vi delar erfarenheter och inspireras i arbetet framåt för en hållbar besöksnäring. Info om nästa träff kommer snart. 

Intresseanmälan för testcase inom upplevelse- och evenemangsutveckling
Inom delprojektet finns möjlighet för företagsgrupper att delta i praktiska tester. Det kan exempelvis handla om ett nytt evenemang, en paketering och/eller en upplevelse – eller förnyelse av existerande koncept. Syftet med testerna handlar både om hållbar affärsutveckling för de företag som deltar samt att sprida lärande till fler.

Första perioden för att skicka in intresseanmälan är stängd from 24 januari 2024. Projektet kan ge stöd åt ett begränsat antal case – urvalet görs med hjälp av projektets referensgrupp utifrån kriterier såsom förväntade effekter och lärande, potential m.m. Fler chanser till intresseanmälningar kommer öppna under perioden 2024–2026.

Informationsträff om nytt krav kring take away-förpackningar
Den 9e oktober anordnades en informationsträff om kommande krav kring take away-förpackningar för restauranger, caféer och evenemang som gäller från 2024. Träffen genomfördes i samarbete med Östersunds kommuns projekt Klimatneutrala Östersund 2030. Här kan du ta del av material och inspelning av webbinariet.

Finansiering:

Projektet finansieras av Region Jämtland Härjedalen, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Destination Östersund.

Projektets aktiviteter är kostnadsfria. Den hjälp som projektet erbjuder inom ramen för testcase möjliggörs som ett försumbart stöd enligt EU-bestämmelser. Projektpersonalen kommer informera deltagande företag om stödets villkor innan aktiviteterna påbörjas. Läs mer på Tillväxtverkets hemsida om försumbara stöd.

Joanna Gustafsson
Processledare

Joakim Kihlberg
Projektmedarbetare

Bättre besöksnäring – Datadriven och hållbar utveckling

Projektet är ett av tre delprojekt inom projektet Bättre besöksnäring – Datadriven och hållbar utveckling. Projektets huvudmål är att stärka hållbar tillväxt och konkurrenskraft hos besöksnäringsföretag i och runt Östersund genom att utveckla och effektivisera deras tjänster och produkter. Förväntade långsiktiga effekter är att besöksnäringen i Östersund höjer sin kompetens för hur man både nyttjar och utvecklar sina verksamheter på ett effektivt och hållbart sätt.

Här kan du läsa mer om projektet i helhet och de övriga delprojekten.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!