Sveriges destinationer kraftsamlar och lanserar Svenska Destinationsdagarna

Torsdagen den 11 till 12 april genomförs för första gången Svenska Destinationsdagarna i
Helsingborg. Bakom initiativet står de tre nationella nätverken; SNDMO (Swedish Network of
Destination Management Organisations), SNED (Swedish Network of Event Destinations)
och SNCVB (Swedish Network of Convention Bureaus), där Destination Östersund ingår i alla tre nätverken.

Samtidigt som Sveriges kommuner i allt större utsträckning börjar uppmärksamma
betydelsen av den lokala besöksnäringen, möten och evenemang i arbetet med hållbar
platsutveckling har de tre nätverken under flera år arbetat parallellt med att driva för
medlemmarna aktuella frågor i syfte att skapa bättre förutsättningar för destinationers
utveckling av hållbar turism, mötes- och evenemangsindustri på den lokala platsen.
Svenska Destinationsdagarna genomförs nu för första gången i Helsingborg och har som
mål att samla verksamma personer från svenska destinationsorganisationer, som kommuner
och lokala destinationsbolag.

– ”Tanken är att Svenska Destinationsdagarna ska bli ett tydligt avstamp i hur vi bättre
samordnar våra nätverk. Destinationsutveckling, möten & evenemang går hand i hand när vi
utvecklar våra lokala platser” – säger Sofie Lidholm, ordförande SNDMO (Swedish Network
of Destination Management Organisations).

Det är på den lokala platsen, ofta i nära dialog och samarbete mellan
destinationsorganisationer och besöksnäring som utveckling av det lokala näringslivet sker.
Evenemang tillskrivs allt större betydelse, inte bara för att locka besökare till en plats, men
också för att bygga stolthet och stärka attraktionskraften

– ”Det blir alltmer uppenbart att vi behöver knyta starkare band mellan medlemmarna i de
olika nätverken för att få till ett bredare erfarenhetsutbyte. Men också för att enas kring en
gemensam röst mot lokala beslutsfattare och nationella aktörer som Visit Sweden, SKR
(Sveriges Kommuner och Regioner), Tillväxtverket med flera. Vår förhoppning är att många
destinationer tar tillfället i akt och deltar under de Svenska Destinationsdagarna” – säger
Patrik Tengwall, ordförande SNED (Swedish Network of Event Destinations).

Möten och större kongresser är en viktig motor för bland annat den lokala hotellnäringen,
men inte minst för att attrahera talanger och skapa samarbeten lokalt.

– ”Tillgång till tillförlitlig och kontinuerlig data, marknadsföring som stärker varumärket Sverige
men även effektiva och klimatsmarta transportlösningar är några av de frågor som alla tre
nätverken driver. Under Svenska Destinationsdagarna får vi möjlighet att forma samarbetet
framåt” – säger Anna Lilja, ordförande SNCVB (Swedish Network of Convention Bureaus).
Om Svenska Destinationsdagarna.

Svenska Destinationsdagarna är ett tvådagars branschmöte som genomförs för första
gången torsdagen den 11 till 12 april i Helsingborg. Utöver relationsbyggande mellan
svenska kommuner och lokala destinationsbolag erbjuds ett omfattande program med bland
annat omvärldsbevakning, framtidsspaningar, case studies, panelsamtal och föreläsningar av
inbjudna externa talare. Svenska Destinationsdagarna har för närvarande 192 anmälda
deltagare med representation från 45 svenska destinationer.

PRESSKONTAKTER
Sofie Lidholm, ordförande SNDMO
Swedish Network of Destination Management Organisations
Sofie.lidholm@vasteras.se
076-569 03 77
Patrik Tengwall, ordförande SNED
Swedish Network of Event Destinations
Patrik.tengwall@stockholm.se
076-122 9312
Anna Lilja, ordförande SNCVB
Swedish Network of Convention Bureaus
Anna.lilja@boras.se
0734-32 75 0

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!