Tänk om data är ett annat ord för abra kadabra?

Har du en idé kring ett case som kan passa för att experimentera med datainsikter? Ta chansen att kroka arm med oss inom projektet Data data! 

Inom projektet Data data finns en tidsbegränsad möjlighet att i samarbete med Destination Östersund, andra företag och kunniga rådgivare få hjälp med olika case. Arbetet syftar till att företag ska lära sig att arbeta mer datadrivet, få tips kring tekniska strukturer och mätningar och hur man drar lärdomar som gynnar affärsutveckling. 

Caset kan handla om en problemställning eller utmaning som berör ett evenemang, en målgrupp, en säsong, en plats, m.m. Caset ska även:  

  • Ha en koppling till besöksnäring. 
  • Lärandet och slutsatser från testet ska kunna spridas öppet till fler intresserade företag.

 

Projektet kan ge stöd åt ett begränsat antal case – urvalet görs med hjälp av projektets referensgrupp utifrån kriterier såsom förväntade effekter och lärande, potential m.m.  

Intresserad? Anmäl ditt intresse HÄR genom att svara på några korta frågor. Vi behöver ditt svar senast 11 april. 

Har du frågor? Kontakta maja.bergstrand@destinationostersund.se 

Stödet är kostnadsfritt och möjliggörs som ett försumbart stöd enligt EU-bestämmelser. Läs mer om försumbart stöd på Tilllväxtverkets hemsida. Fler chanser till intresseanmälningar planeras under perioden 2025–2026. Insatsen är en del av Destination Östersunds projekt Bättre besöksnäring – Datadriven och hållbar utveckling.

           

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!