Tyck till om stadskärnan

Nu ges Östersundarna chansen att tycka till om vår framtida stadskärna

Tre fredagar i rad kommer fastighets- och markägaren Erik Odén att finnas på plats i URBAN för att höra Östersundarnas tankar och idéer om vad som kan tänkas bli på platsen där det nedbrunna gamla SkoMårtenhuset tidigare låg. De synpunkter som kommer fram tas med i arbetet med en ny detaljplan.

Samtidigt kommer även representanter från Destination Östersund att finnas på plats för att diskutera hur Östersunds stadskärna ska se ut i framtiden, om behovet av en lokala e-handelsplattform för Östersund och hur vi skapar en trygg, säker och innehållsrik stadskärna med hjälp av Purple Flag projektet.

– Det är otroligt vilket engagemang invånarna visat kring Mårtens Torg efter branden, säger Erik Odén, fastighetsägare. Jag vill därför träffas för att ta med mig olika synpunkter in i det fortsatta arbetet. Vad anser man viktigt i utformningen av en ny, hållbar byggnad och vad vill man att platsen ska innehålla framöver. Så att vi sen bygger något som bidrar till stadens fortsatt positiva utveckling.

– Efter pandemin är det mycket som har förändrats och det finns många stora frågor kring hur vår stadskärna kommer att se ut i framtiden, hur vi besöker den och hur vi kommer att handla i framtiden. Därför ser jag fram emot att träffa invånarna och få prata om hur deras bild ser ut, säger Calle Hedman, centrumtutvecklare på Destination Östersund.

Följande datum och tider finns Erik Odén och Calle Hedman finns på plats för att diskutera dessa frågor:
Fredag 18 februari 11.30-14.00
Fredag 25 februari 11.30 -14.00
Fredag 4 mars 11.30 – 14.00

För mer information:
Erik Odén, fastighetsägare Rut Odén Fastigheter, 070-605 34 64
Calle Hedman, centrumutvecklare Destination Östersund, 073- 815 01 13

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!