Vad vill du utbilda din personal i?

Region Jämtland/Härjedalen har påbörjat ett utbildningsprojekt för handeln som regionen har fått pengar för och där du som går utbildningen får önska vad du och/eller din personal ska utbildas i. Det kan vara allt från marknadsföring i sociala medier till kloklippning på smådjur – beroende på vilken verksamhet du arbetar inom. Uppdragsgivare är Europeiska Socialfonden och handlar därför om kompetenshöjande insatser. Vilken typ av insats, omfattning och innehåll styrs helt av behoven. Antingen utbildningar som finns eller ta fram nya. 

Målet är 450 personer. Genomförande är fram till september 2022. Deltagare kan vara anställda, varslade och/eller permitterade. Eventuella kostnader för de kompetenshöjande åtgärderna betalas av projektet. Viktigt är att antal personer som önskar utbildas anmäls direkt då det ej går att lägga till personer i efterhand.

Först till kvarn gäller! 
Sista anmälningsdag 28 augusti.

Det är kopplat till den strukturomvandling som pågår inom näringslivet och som Corona-pandemin på olika sätt har snabbat på, vilket drabbat ett antal branscher extra hårt därav handeln. Regionerna Västernorrland och Jämtland Härjedalen har alltså fått pengar för att vidta åtgärder i handeln. Alla åtgärder skall utgå ifrån de behov företagen har för att kunna ställa om och anpassa sig till den nya verkligheten. 

Insatserna skall komma igång snabbt och riktas mot personalen, både anställda och chefer, där den senare också kan vara ägare. Det är ont om tid i starten. Det genomförs en analysfas som skall vara klar senast den sista augusti. Då skall allt vara klart kring behoven, vilka företag som är med, vilka insatser som skall genomföras och hur många människor som omfattas per företag. 

Så vi ber er, anmäl er själva och/eller er personal redan i dag i formuläret ovan och skriv kort vilken typ av utbildning ni ser störst behov av. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!