Trygg & innehållsrik stadskärna!

Under hösten 2020 startade vi arbetet med Purple Flag – ett arbete med fokus på att skapa en tryggare, mer innehållsrik och därmed också mer lönsam kvällsekonomi i Östersunds stadskärna. Tillsammans med Östersunds Kommun, säkerhetsbolag (polis, vakt) och privata aktörer inom näringslivet har vi bildat en ledningsgrupp som tillsammans med verksamheter, boende och besökare i stadskärnan ska ta det här arbetet i mål. 

Nu behöver vi din hjälp.
Då du tillhör en verksamhet som är placerad i vad vi kallar ARBETSOMRÅDE TURKOS vill vi höra dina tankar, synpunkter och förslag till förbättringar i området under en digital workshop tillsammans med andra verksamheter och aktörer i samma område.

Arbetsområde TURKOS sträcker sig mellan Rådhusgatan > Storgatan och Postgränd > Thoméegränd. 

Datum: 9 mars
Tid: 8.30-9.30
Plats: Teams (länk skickas ut till alla anmälda dagen innan mötet)
*Anmäl dig senast 8 mars kl 12.00

Vad kommer hända?
Under denna workshop kommer vi att gemensamt diskutera vad i detta område som upplevs otryggt och osäkert, vilka förbättringar som kan göras för att få området att bli mer attraktivt och välkomnande – både för aktörer och besökare. Vi kommer tillsammans ta fram en handlingsplan med punkter som under året ska genomföras för att bidra till en trygg och säker stadskärna även under kvällstid.

Handlingsplanen ska när vi är färdig innehålla en lista med åtgärder där det även framgår vem/vilka som är ansvariga för att dessa genomförs, vem/vilka som tar kostnaden och när det ska vara färdigt.

Vi hoppas att du vill vara med och göra Östersunds stadskärna ännu bättre.

Om du har frågor eller funderingar kring arbetet gällande Purple Flag eller denna workshop är du välkommen att kontakta oss på info@destinationostersund.se.

Varmt välkomna!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!