Varför bli partner
i Destination Östersund?

Allt vi gör, gör vi för att människor ska tycka om Östersund

Vi jobbar för att fler ska vilja åka till vår stad, trivas och när de åkt längta tillbaka!

Vi försöker på olika sätt placera fler människor utanför din dörr, både Östersundare och de som reser hit, så att just du ska kunna sälja mer av dina upplevelser till fler. Det skapar jobbtillfällen till oss som bor här och skatteintäkter som kan användas för hela samhället.

Vi är den samlande kraften. Vi ser till att saker händer i stadskärnan, är länken mellan näringslivet och kommunen, håller dig som företagare uppdaterad med kunskap. Genom vår marknadskommunikation bidrar vi till att besökare och konferensdeltagare kommer till Östersund. Vårt Tourist Centre och våra Info Points ser dessutom till att besökarna blir så väl omhändertagna att de vill stanna kvar – så att ni som företag kan sälja mer till fler och fortsätta göra det ni är bäst på; att driva ert företag framåt. 

Vi hjälper dig!

Företagare behöver en engagerad samarbetspartner som förstår deras vardag, har ett stort kontaktnät, bred kompetens och ett nära samarbete med kommunen – det har vi och vi vill gärna hjälpa dig som partner framåt. 

Vi stöttar med kunskap, erfarenhet och tips, men också genom att exempelvis samla olika branscher som vill utbyta erfarenheter. Vi marknadsför Östersund för blivande besökare och genomför själva eller tillsammans med andra aktiviteter som lockar hit folk.

Vi står upp för dig, driver och samordnar frågor som är viktiga för alla som driver företag i Östersund, men som få enskilda företagare har kraft att driva själva. Det kan handla om att marknadsföra Östersund som besök- och/eller konferensstad, parkeringssituationen i stadskärnan, utbildningar inom digital utveckling eller att skapa en tryggare stad. 

Vi håller dig uppdaterad om vad som händer i stan så att du kan dra nytta av det i dina affärer och i din planering framåt.

Vill du marknadsföra ditt företag i våra kanaler? Kontakta Elisabeth

Visit Östersund / Destination Östersund, Katarina Rhensbo

KATARINA RHENSBO
Administration

Hur gör vi det?

  • Vi är en kontakt mellan företagen och Östersunds kommun.

  • Vi utvecklar Östersund tillsammans med kommunen och företagen.

  • Vi utvecklar Östersund tillsammans med kommunen och företagen.

  • Vi driver och samordnar frågor som är viktiga för företagare inom besöksnäring och handel i Östersund.

Fördelar med att vara Partner i Destination Östersund

  • Ju fler vi blir desto mer kan vi göra för att locka besökare och inflyttare till Östersund.

  • Partners får medverka i rabatthäftet Östersundshäftet, Cityplay, ta emot Citykort och rabatt på deltagande i våra digitala kanaler och broschyren Visit Östersund.

  • Visste du att det är vi som betalar för stadskärnans fria WiFi-nät?

  • Partners kan medverka i Östersund Intern – en app som lanserades under 2018.