Vi flyttar till nya lokaler

Det är på Storgatan, i det dynamiska området kring Zätagränd som de nya lokalerna för besöksservice och kontor tar plats – i Synsams tidigare lokaler. Destination Östersund har under en tid letat efter nya lokaler när valet nu föll på Diös lokalförslag på Storgatan. Flytten är en satsning och utveckling av hela bolaget, där förutsättningar för destinationsutveckling och en modernare och mer behovsanpassad besöksservice står i centrum. Inflyttning beräknas ske i början av december.

Destination Östersund har i uppdrag att direkt och indirekt samordna, driva och initiera gemensamma frågor som utvecklar Östersund som destination, utveckla besöksnäringen och förstärka samhörigheten mellan olika aktörer. Turistcenter är ett av bolagets fyra verksamhetsområden. De nya lokalerna på Storgatan fokuseras mot att bli ännu mer inbjudande och tillgängliga för såväl verksamhetens medarbetare som besökare.

– Vi har sedan länge letat efter andra lokaler och nu har vi hittat lokaler som fortsatt är centrala med ytor som är bättre anpassade för hur verksamheten ser ut idag. Området runt Z-gränd är spännande och inne i en expansiv fas. DIÖS som fastighetsägare har gott om planer och vi är övertygade om att områdets position kommer att förstärkas under de kommande åren, säger Mikael Jonsson, VD för Destination Östersund

– Vi är övertygade om att Destination Östersunds etablering på Storgatan, som blir mitt i ett kvarter med levande stråk och ett naturligt flöde av människor, kommer innebära en win win-situation för stadens besökare och Turistcenter. Vi lägger stor vikt vid smarta helhetslösningar som nyttjar ytorna på bästa sätt för att skapa attraktiva ytor som är långsiktigt hållbara, säger Johan Fryksborn, affärschef, Diös Östersund/Åre.

– Många väljer att besöka oss, framför allt utländska gäster, men även svenska besökare som vill ha personliga tips och hjälp att ”sålla” i det digitala utbudet av information, berättar Anna Borg, turistcenteransvarig på Destination Östersund. Hon fortsätter: – Våra gästundersökningar visar att de som besökt vårt Turistcenter har tagit del av ett större utbud på destinationen än de som inte besökt oss. Det ger högre omsättning till våra besöksnäringsföretag och gästen är nöjdare med sin vistelse. Vårt Turistcenter kommer fortsatt att vara navet i servicen till såväl besökarna som stadens invånare och i de nya lokalerna kommer man fortsatt att kunna få turistinformation, men i mer ändamålsenliga lokaler.

För ytterligare information kontakta gärna:
Mikael Jonsson, VD Destination Östersund, 076-115 10 70
Anna Borg, Turistcenteransvarig, Destination Östersund, 063-701 17 02
Johan Fryksborn, affärschef, Diös Östersund, 010-470 96 04

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!