Glocal Hero Östersund

Varför Glocal Hero?

Under begreppet Glocal Hero Östersund kraftsamlar vi tillsammans för en hållbar plats- och samhällsutveckling i Östersund.

Hållbarhet är en viktig del av Östersunds platsvarumärke och bidrar till vår attraktionskraft för boende, besökare, inflyttare, företagsetableringar och evenemang. En hållbar besöksnäring definieras av UNWTO som en näring som tar ansvar för nuvarande och framtida ekonomisk, social och miljömässig påverkan genom att utgå från besökarens, företagens, miljöns och lokalsamhällets behov. Kopplat till en hållbar platsutveckling pågår även en förflyttning mot regenerativ turism där aktörer och turister bidrar till en förbättring och förstärkning av platsen, lokalsamhället och naturen.

Bakgrund
Konceptet Glocal Hero Östersund uppstod i arbetet med projektet Bättre Besöksnäring – datadriven och hållbar utveckling 2023-2026. Symbolen består av vårt älskade Östersundshjärta, men med en jordglob integrerad som symboliserar både vår plats och vår planet. I projektet testar Destination Östersund bland annat ett ramverk för hållbar destinationsutveckling som en del i satsningen kring hållbar platsutveckling.

Syfte & mål
Glocal Hero Östersund är ett sätt att uppmärksamma företag och personer inom besöksnäringen som gör bra saker med omtanke för vår plats och omvärld. Det synliggör de framsteg och goda exempel som är lokala för Östersund och som bidrar till de globala målen för hållbar utveckling. Genom att synliggöra goda exempel och initiativ så skapar vi en positiv rörelse som kan inspirera fler att vara hjältar i sitt eget sammanhang för en bättre framtid.

Alla kan vara en Glocal Hero!

En Glocal Hero kan vi alla vara genom både små och stora förändringar. Det kan handla om allt från medvetna val i vardagen, på semestern eller på vår arbetsplats, till satsningar eller affärsmodeller som bidrar till en positiv utveckling och omställning. Att vara en Glocal Hero skapar reflektion kring vikten av vår egen påverkan och ett stolt värdskap där vi tar hand om varandra och vår planet. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något, och tillsammans gör vi ännu större skillnad!

Kommunikation

Konceptet kommer att utvecklas över tid genom att på olika sätt uppmärksamma initiativ, aktiviteter och verksamheter som bidrar till hållbar platsutveckling, lyfter våra styrkor, eller insatser som förbättrar våra utmaningar, vilket kan sprida inspiration även utanför Östersund. Kommunikationen kommer främst att ske genom porträtt och artiklar som marknadsför våra Glocal Heroes och deras initiativ på destinationostersund.se och i sociala medier, men även i andra typer av sammanhang för näringslivet, invånare och besökare.

Ett Glocal Hero-initiativ

Ett sätt att uppmärksamma aktörer och eldsjälar som gör bra saker för vår plats och våra medmänniskor. Initiativet ska bidra till att vi som bor, verkar, studerar eller besöker Östersund kan göra hållbara och medvetna val som exempelvis stärker samverkan, lokal ekonomi, inkludering, jämställdhet eller minskar vårt ekologiska fotavtryck

För att kvalificeras som ett Glocal Hero-initiativ så gäller riktlinjer till höger. 

 

  • Det är en konkret aktivitet eller insats.

  • Insatsen bidrar positivt för fler människor, vår planet, kultur eller näringslivet.

  • Tanken bakom initiativet - det finns ett gott syfte och vilja att bidra till vår plats och en hållbar utveckling.

  • Initiativet innebär en förbättring och risken att skapa negativa konsekvenser för de andra hållbarhetsdimensionerna minimeras.

Har du ett initiativ som kan inspirera fler?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!