PROJEKT:

Bättre besöksnäring - Datadriven och hållbar utveckling

Projektets huvudmål är att stärka hållbar tillväxt och konkurrenskraft hos besöksnäringsföretag i och runt Östersund genom att utveckla och effektivisera deras tjänster och produkter.

Projektet innehåller följande tre delprojekt:

1: Data som strategisk resurs

2. Internationellt ramverk för hållbar destinationsutveckling

3. Stärka upplevelser och evenemang genom affärs- och produktutveckling

.

Förväntade långsiktiga effekter är att besöksnäringen i Östersund höjer sin kompetens för hur man både nyttjar och utvecklar sina verksamheter på ett effektivt och hållbart sätt.

Period:
September 2023 – december 2026

Finansiering:

Projektet finansieras av Region Jämtland Härjedalen, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Destination Östersund.

LINA LIF
Projektledare

Joanna Gustafsson
Processledare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Våra åtgärder