Kontakta oss på Destination Östersund

Storgatan 27, 831 30 Östersund

Det är vi som gör det!

MIKAEL JONSSON
 Destinationschef 

Tel. 063-701 17 13  
Epost >>

CALLE HEDMAN
Centrumutvecklare

Tel. 073-815 01 13
E-post »

KATARINA RHENSBO
Administration 

070-390 10 27
E-post »

ELISABETH RICHARDSSON
Marknad & kommunikation

070-221 22 36
E-post »

HANNA SJÖBERG
Projektkoordinator stadsutveckling

063-701 17 12
E-post »

JESSICA THYLIN
Projektledare
Parasport som tillväxtmotor för besöksnäringen

 Möten & Evenemang

070-203 01 66
E-post »

STINA STEIN
Webb 
Möten & Evenemang 

070-263 19 67
E-post »

JOAKIM KIHLBERG
Marknad  & Turistcenter

070-634 33 75
E-post »

MALIN BURNS
Webb

070-296 02 52
E-post »

ANNA BORG
Turistcenter

063-701 17 02
E-post »

ANN-MARGRET EMILSSON
Ekonomi

070-580 78 50
E-post »

LINA LIF 
Projektkoordinator

070-650 51 86
E-post »

MATTIAS LÖNN 
Projektledare
Nya målgrupper

070-271 71 66
E-post »

MANNE MOSTEN 
Processledare
Omställning för besöksnäringen

070-677 84 32
E-post »

TOBBE RYMAN 
Projektledare
Särskilt investeringsstöd till besöksnäringen

070-261 58 58
E-post »

PETER MARTINEK 
Produktionsledare stadsutveckling

070-288 01 51
E-post »

JOAKIM SAMUELSSON
Processledare
Parasport som tillväxtmotor för besöksnäringen

070-579 85 08
E-post »

JOANNA GUSTAFSSON 
Projektmedarbetare Omställning för besöksnäringen 

073-523 67 56
E-post »