Kontakta oss på Destination Östersund

Rådhusgatan 44, 831 34 Östersund

Det är vi som gör det!

MIKAEL JONSSON
 Destinationschef

Tel. 063-701 17 13  
Epost >>

CALLE HEDMAN
Centrumutvecklare

Tel. 073-815 01 13
E-post »

KATARINA RHENSBO
Administration & kommunikation

070-390 10 27
E-post »

ELISABETH RICHARDSSON
Marknad & kommunikation

070-221 22 36
E-post »

HANNA SJÖBERG
Projektledning & kommunikation

073-083 50 58
E-post »

JESSICA THYLIN
Möten & Evenemang

070-203 01 66
E-post »

STINA STEIN
Webb 
Möten & Evenemang

070-263 19 67
E-post »

JOAKIM KIHLBERG
Marknad  & Turistcenter

070-634 33 75
E-post »

MALIN BURNS
Webb

070-296 02 52
E-post »

ANNA BORG
Turistcenter

063-701 17 02
E-post »

ANN-MARGRET EMILSSON
Ekonomi

070-580 78 50
E-post »

LINA LIF 
Projektledare

070-650 51 86
E-post »