Projekt

Destination Östersund driver i dagsläget ett projekt med offentlig medfinansiering av Region Jämtland Härjedalen och Europeiska regionala utvecklingsfonden. 
Bättre besöksnäring – Datadriven och hållbar utveckling. 

Här nedan ser du våra avslutade projekt.

Avslutade projekt:

Möten i Östersund, mötesllokaler

Särskilt investeringsstöd

Upphandling: Särskilt investeringsstöd för besöksnäringen utifrån Coronapandemin. Upphandlingen har syftat till att stärka upp besöksnäringens aktörer kunskaps- och kompetensmässigt som stöd kopplade till de utmaningar som följt i spåren av pandemin. Projektet har innefattat fem delområden och omfattat Berg- Krokom-och Östersunds kommun. 

Nya målgrupper

Nya målgrupper för besökare till Östersundsregionen. Projektets aktiviteter har innefattat bland annat framtagande av kunskapsmaterial och analyser, workshops med företag, affärsutveckling och marknadsbearbetning. Projektet har skapat förutsättningar för tre nya reseanledningar – Longstay, Testmiljöer och Outdoor. 

Winter Sports Camp

Utvecklingsprojekt för Östersund Winter Sports Camp. Projektets huvudaktiviteter har innefattat konceptutveckling med näringsliv och kringaktiviteter, Kommunikationsplanering, Framtagande av webbsida, konceptutveckling av idrottsinriktat program och utvärdering.  Projektet har också innefattat skapande av fortsatt drifts- och organisationsplan.

Två personer som går längs stranden på Andersön

Omställning för besöksnäringen

Projektets aktiviteter har bland annat innefattat att bevaka och arbeta med nya digitala plattformar för sampaketering och bokning, workshopserier, nya samarbetskoncept och nya analysmaterial kring hållbar besöksnäring samt främjande av branschöverskridande samarbeten.

Parasport som tillväxtmotor

Projektet Parasport som tillväxtmotor för besöksnäringen har innefattat bland annat affärs- och produktutvecklingsstöd inom inkludering och tillgänglighet för besöksnäringsföretag och strategisk kommunikation och synlighet. Under projektet har workshops och inspirationsdagar hållits med fokus på att växa med inkludering. I projektet har även en tillgänglighetsguide tagits fram tillsammans med sju pilotföretag. Guiden är fri för alla att använda och bygger på sju principer för universiell design och praktiska erfarenheter från arbetet med pilotföretagen.

LINA LIF
Projektkoordinator

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!