Projekt

Destination Östersund driver i dagsläget två projekt med offentlig medfinansiering. 
Omställning för besöksnäringen OSD och Parasport som tillväxtmotor.

Här nedan ser du våra avslutade projekt.

Avslutade projekt:

Möten i Östersund, mötesllokaler

Särskilt investeringsstöd

Upphandling: Särskilt investeringsstöd för besöksnäringen utifrån Coronapandemin. Upphandlingen har syftat till att stärka upp besöksnäringens aktörer kunskaps- och kompetensmässigt som stöd kopplade till de utmaningar som följt i spåren av pandemin. Projektet har innefattat fem delområden och omfattat Berg- Krokom-och Östersunds kommun. 

Nya målgrupper

Nya målgrupper för besökare till Östersundsregionen. Projektets aktiviteter har innefattat bland annat framtagande av kunskapsmaterial och analyser, workshops med företag, affärsutveckling och marknadsbearbetning. Projektet har skapat förutsättningar för tre nya reseanledningar – Longstay, Testmiljöer och Outdoor. 

Winter Sports Camp

Utvecklingsprojekt för Östersund Winter Sports Camp. Projektets huvudaktiviteter har innefattat konceptutveckling med näringsliv och kringaktiviteter, Kommunikationsplanering, Framtagande av webbsida, konceptutveckling av idrottsinriktat program och utvärdering.  Projektet har också innefattat skapande av fortsatt drifts- och organisationsplan.

LINA LIF
Projektkoordinator

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Våra åtgärder