PROJEKT:

Data som strategisk resurs

Projektets mål är att företag stärker sin förmåga att arbeta med digitala tjänster inom data och statistik för affärs- och produktutveckling och i högre grad har integrerat det som ett arbetssätt i sina verksamheter. Projektets målgrupp är besöksnäringsföretag i Östersund.

Period: September 2023 – december 2026

Exempel på aktiviteter:

  • Arbeta utifrån olika case och frågeställningar som är viktiga för företagens affärs- och produktutveckling.
  • Samla in och analysera olika typer av data, t ex avseende besökarflöden, konsumtion, gästnätter och digitala beteenden.
  • Testa olika arbetssätt att hantera data tillsammans med företagsgrupper och hur det kan leda till olika insikter.

Hur företag kan vara med:

  • Delta i frågeställningar och case där vi testar och lär oss från dataanalyser (läs mer nedan om intresseanmälan)
  • Delta i workshops och andra träffar
  • Ta del av publicerat kunskapsmaterial
  • Delta i referensgrupper

Aktuellt:

Inom projektet finns möjlighet för företagsgrupper att delta i praktiska tester där vi tillsammans övar oss i att använda data och/eller statistik för att hitta insikter och svar till olika frågeställningar. Testerna ska omfatta avgränsat case, exempelvis ett evenemang, en tidsperiod, ett geografiskt område eller en målgrupp. Syftet med testerna är att ha konkreta frågor att experimentera kring, dra lärdomar och hitta arbetssätt framåt kring data och statistik som möjliggör affärsutveckling. 

För mer information och intresseanmälan – kontakta maja.bergstrand@destinationostersund.se.

Finansiering:

Projektet finansieras av Region Jämtland Härjedalen, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Destination Östersund.

Maja Bergstrand
Processledare

Joakim Kihlberg
Projektmedarbetare

Bättre besöksnäring – Datadriven och hållbar utveckling

Projektet är ett av tre delprojekt inom projektet Bättre besöksnäring – Datadriven och hållbar utveckling. Projektets huvudmål är att stärka hållbar tillväxt och konkurrenskraft hos besöksnäringsföretag i och runt Östersund genom att utveckla och effektivisera deras tjänster och produkter. Förväntade långsiktiga effekter är att besöksnäringen i Östersund höjer sin kompetens för hur man både nyttjar och utvecklar sina verksamheter på ett effektivt och hållbart sätt.

Här kan du läsa mer om projektet i helhet och de övriga delprojekten.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Våra åtgärder