Verktygslåda

Plan för besöksnäringen

Besöksnäringen har stor betydelse för Östersund och är en av våra viktigaste näringar.

Östersundspulsen

Varumärkesplattformen  som alla är välkomna att använda för att sprida bilden av vår stad

Omvärld och statistik

Undersökningar, statistik och rapporter, trendspaningar och intressanta länkar.

Kunskapsbanker, företagsstöd & affärsutveckling

Här hittar du kunskapsbanker för dig i besöksnäringen. 

ELISABETH RICHARDSSON
Marknad & kommunikation