Verktygslåda

Arrangera evenemang

Tips och hjälpmedel för dig som går i evenemangstankar, stort som smått. 

Hållbar affärsutveckling & kommunikation

Guider och aktuella länkar för hållbar affärsutveckling och kommunikation. 

Hållbarhet & certifieringar

Definition och inspiration kring hållbarhet. Hållbara märkningar, certifieringar och ledningssystem för kvalitetssäkring och hållbarhet. 

Kulturella & kreativa näringar

Få hjälp och tips av olika former från kulturens värld. 

Kunskapsbanker & företagsstöd

Här hittar du samlad kunskap och företagsstöd för dig som arbetar eller driver företag inom besöksnäringen. 

Omvärld & statistik

Undersökningar, statistik, rapporter, trendspaningar och nyhetssidor för besöksnäringen. 

Plan för besöksnäringen

Besöksnäringen har stor betydelse för Östersund och en viktig näring. 

Restaurang, café & mathantverk

Information och tips riktade till dig inom restaurang- och cafébranschen eller lokal producent av mathantverk.

Strategiska dokument

Lokala, regionala och nationella styrdokument för en hållbar utveckling av besöksnäringen. 

Tillgänglighet & inkludering

Få hjälp med att tillgänglighetsanpassa din verksamhet för inkludering. 

Östersundspulsen

Varumärkesplattformen  som alla är välkomna att använda för att sprida bilden av vår stad. 

Delar av verktygslådan har sammanställts med stöd av projektet Omställning för besöksnäringen OSD som finansieras av Region Jämtland Härjedalen och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!