Prioriterade marknader

Vi kraftsamlar och satsar på de marknader som bäst uppskattar våra naturliga förutsättningar och ger oss mest tillbaka på genomförda insatser.

Hållbarhetsperspektivet gör att vi bör fokusera på besökare som har god kännedom om och goda transportmöjligheter till Östersund. Samtidigt är det viktigt att agilt kunna agera på möjliga marknader/målgrupper som inte är prioriterade i dag men som genom externa möjligheter skulle kunna bli intressanta.

Vi prioriterar marknader och målgrupper utifrån följande kriterier:

  •  Besökare som genererar hög ekonomisk avkastning, primärt i form av utlägg per sällskap och vistelse
  •  Besökare som har Östersund som huvudresmål
  • Besökare med hög återvändarbenägenhet
  • Nationella möten och konferenser med upp till 800 deltagare

Vi har därför delat in våra prioriterade marknader enligt följande:

Prioriterade marknader, Destination Östersund

Direktmarknader

På dessa marknader är kännedomen om Östersund hög och antalet besökare högt. Många besökare är återkommande. Vår kommunikation kan därför vara mer säljdrivande och riktas direkt mot prioriterade målgruppssegment.

SVENSKT NÄROMRÅDE
(30 mils radie samt Mälardalen)
Idag är den svenska marknaden den största marknaden för Östersund och svarar för 69% av gästnätterna. En stor del av de svenska besökarna som bor kommersiellt kommer från vårt närområde.

NORSK NÄRMARKNAD
(Tröndelag med omkringliggande områden)
Norge är vår största exportmarknad med 22% av de kommersiella gästnätterna. Av dessa 22% kommer hela 82% från Tröndelag. En stor del av dessa besökare har Östersund som huvudresmål och är återkommande. De norska besökarna är oerhört viktiga för Östersund, då de dels reser i stora sällskap och dels har det överlägset högsta snittutlägget per person och vistelse.

Prioriterade marknader, Destination Östersund

Utvecklingsmarknader

Allt fler internationella besökare hittar till Östersund, för evenemang och för privatbesök, och fler internationella samarbeten inleds såsom till exempel direktflyget mellan Östersund-Köpenhamn, den nya färjelinjen Umeå-Vaasa och den tidigare EasyJet satsningen.

Dessa marknader är än så länge små och kännedomen låg/obefintlig. Därför läggs fokus på att öka kännedomen om Östersund och regionen, vilket främst görs gentemot media, transportörer, researrangörer, influencers etc. snarare än direkt mot målgruppen.

Storbritannien
Tyskland
Danmark
Finland

Projekt "Welcome"

Inom utvecklingsmarknader deltar vi i det länsövergripande internationaliseringsprojektet ”Välkommen åter” – ett EU-finansierat projekt som drivs av Jämtland Härjedalen Turism. Här kan du läsa mer om Välkommen Åter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!