Stadsutveckling
Östersund

En stad lever när människor samlas och gör saker tillsammans.

Östersund är det bästa stället att bo på, så är det bara. Allt vi gör, gör vi för att människor ska tycka om vår stad och vi har under flera år varit den drivande och samlande kraften inom stadsutveckling. Vi har sedan 2017 arbetat strukturerat, målmedvetet och i nära samarbete med fastighetsägare, det lokala näringslivet och Östersunds kommun med att skapa en levande och attraktiv stadskärna. En viktig milstolpe i vårt arbete var att Östersund utsågs till ”Årets Stadskärna 2019”
2019 – ett stort nationellt och prestigefyllt pris, fantastiskt, så klart, men kanske än viktigare blev vårt arbete under corona-pandemin. Vikten av att vi redan var vana att samverka med varandra var väldigt viktigt för hur vi tog oss igenom krisen.
Nu är blicken vänd framåt och vi vill tillsammans med våra partners fortsätta utveckla och skapa en attraktiv stad. Vi möter de utmaningar som stadskärnor runtom i landet står inför med en stark framtidstro och beslutsamhet att stadskärnan även i framtiden ska vara en viktig mötesplats, upplevelseplats och handelsplats.

Vi ser till att det händer saker som lockar besökare till stan, så att företagen ska kunna sälja mer till fler. Det tjänar alla i kommunen på i form av jobbtillfällen och skatteintäkter.

Vi lyssnar… Kom gärna med förslag på hur vi kan göra Östersund ännu bättre, både för oss som bor här och för de som besöker oss. Mejla oss info@destinationostersund.se

Ju fler vi är desto mer kan vi göra… Vill du också vara med och bidra till att fler ska tycka om vår stad?

CALLE HEDMAN
Centrumutvecklare

“Vi jobbar för att fler ska vilja åka till vår stad, trivas och när de åkt längta tillbaka.”

Stadsutveckling - ständig förändring:

Stadsutveckling - Urban på Stortorget i Östersund

Stortorget. Från dött till levande

Vi saknade en samlingsplats på Stortorget när aktiviteter skulle genomföras, för att bland annat få fler att besöka stadskärnan. Resultatet blev URBAN – en eventcontainer – på Stortorget. Under sommaren bemannar Turistbyrån en så kallad InfoPoint i URBAN och den används också som en pop-up-miljö där företag kan exponera sin verksamhet. Exempel på några av aktiviteterna är URBAN:s Garden och Lunch Spot, Skördemarknad, utomhusbio på storbildsskärm och URBAN Snow Park – en snöarena på Stortorget med pulkabacke för barn, jibbpark med rails för ungdommar och en snowracerbana för alla åldrar. Stadsutveckling på Östersundsvis.

Storgatan. Utveckling av ett BID-område

Operation Storgatan är en satsning på en konkurrensutsatt gata, där vi tillsammans med handlare och krögare planerar att skapa en gåfartsgata där parkeringsplatserna blir parklets, stadsodlingar, fotoutställning, parkour-bana och utomhus Retro-arkad mm. Tråkiga fasader och markområden ska omvandlas till konstverk och hela Storgatan kommer att bli ett unikt och annorlunda inslag i stadskärnan. 

Utveckling av innergårdar

Fastighetsägarna i Östersund satsar på stadsutveckling, och två aktörer sticker ut lite extra: Diös Fastigheter och Rut Odén Fastigheter. De har tillsammans med sina hyresgäster utvecklat “döda” innergårdar till att bli fantastiska ställen att samlas på med restaurang, café, konstgalleri, coworking-ytor och kafferosteri. Den täta dialogen mellan aktörer (kommunen, fastighetsägare, och näringsliv) gör att idéer kan realiseras snabbt.

DIÖS FASTIGHETER
Norra Station – förutom ett härligt café med lättare måltider så finns här Co-working-platser, konstgalleri och kafferosteri. 

RUT ODÉN FASTIGHETER
Hamngatan 12 – en kombination av inredningsbutik och restaurang/café.

GOMORRON ÖSTERSUND
En Co-working-plats för entreprenörer, visionärer och entusiaster som vill skapa förändring och göra bättre affärer tillsammans i en kreativ miljö. 

Handelsfrämjande aktiviteter i Stadskärnan:

CityPlay

Under Vårkväll 2019 lanserades Cityplay-appen i Östersund. En mobilapp som ska göra shoppingen roligare och ger användaren belöningar när de handlar samtidigt som de bidrar till en levande stadskärna. Ett femtiotal av stadskärnans butiker, restauranger och caféer är med i appen med uppdrag, erbjudanden och rabatter.  Cityplay kommer bli en viktig plattform när vi i större utsträckning har ett verktyg att koppla ihop event med handlare och krögare. 

Fritt WiFi

Vi tycker att alla ska ha tillgänglighet till internet i vår stadskärna, därför har vi sen sommaren 2017 erbjudit gratis Wifi via ”Ostersund Free WiFi”. Mycket information kommer ut via digitala kanaler och därför ska det heller inte vara en klassfråga om du har råd att surfa. Fler och fler vill kunna arbeta på andra ställen än sitt kontor, därför kommer det även att gynna näringslivet i Östersund.Vi vill också att Östersunds besökare och turister ska få möjlighet att surfa gratis, så de i sin tur kan hitta information om allt vi har att erbjuda och sprida en härlig bild av Östersund via exempelvis sociala medier.

Black Friday

Från och med 2019 är vi delaktiga i kampanjen “Local Is the New Black” där vi tillsammans med 10 andra stadskärnor vill pusha för den lokala handeln och att få kunder till stan istället för att handla på nätet. Detta genom att visa ett gott värdskap, aktiviteter på stan och i butikerna och ge kunden en upplevelse utöver det vanliga. 

Lång- och kortsiktiga mål

Vårt gemensamma mål för stadskärnan är att den alltid ska kännas levande, attraktiv och trygg för alla – dygnet runt – året om. För att uppnå det har vi satt upp både övergripande mål och delmål på vägen. Vi gör löpande undersökningar för att följa upp vilken effekt våra aktiviteter har och vad vi behöver bli bättre på. Undersökningarna ger oss både kunskap och blir en drivkraft för stadsutveckling.

Nedan följer några av våra övergripande målsättningar samt delmål de kommande åren.

Övergripande målsättningar

  • Erbjuda ett genuint och attraktivt utbud av både handel, restaurang/café och mötesplatser – för alla.

  • Skapa en stadskärna som alltid känns väkomnande, trevlig och trygg.

  • Utveckla platsvarumärket Östersund tillsammans med Östersunds kommun och näringsliv.

  • Marknadsföra Östersund nationellt och internationellt för att öka antalet besökare till Östersund.

Delmål kommande åren

  • Storgatan. Skapa en en gåfartsgata med parklets, konstinstallationer och events.

  • Genomföra minst 24 event/aktiviteter i stadskärnan för att öka antalet besökare.

  • Utbilda samarbetspartners inom områden som t.ex. kommunikation, försäljning och service.

  • Förbättra logistik och transportsystemen och parkeringsmöjligheterna (bil och cykel) i stadskärnan.

AKTUELLT

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!